23.02.2018

Audiovisuaaliset henkilönarratiivit shippereiden tulkintakehyksissä

Meniina Wik

Tarkastelen esitelmässäni shippausta eli fanitoimintaa, jossa fiktionaalisten hahmojen romanttisen suhteen toteutumisen kannattaminen nostetaan keskeisimmäksi mediatekstin tarjoamaksi ainekseksi. Shipperit (relationshippers) muodostavat faniyhteisön sisälle oman marginaaliryhmänsä. Heitä kiinnostavat henkilöt ja hahmot, näiden väliset romanttiset tunteet sekä tunteiden näyttäytyminen joko alkuperäisessä mediatekstissä (esimerkiksi elokuva tai televisiosarja) tai shippereiden omien tulkintakehysten sisällä. He tuntevat tyytymättömyyttä ihailemansa mediatekstin tapaan käsitellä siinä esiintyviä henkilöhahmoja, käyttävät mediatekstiä raakamateriaalina ja rakentavat sen pohjalta uusia, omaan ajatusmaailmaansa sopivia henkilönarratiiveja.

Kehittyminen digitaalisena toimijana vaatii visuaalisen viestinnän muotojen tuntemusta ja minua kiinnostaa, mitä moderni viestinnän osaaja voi kuvatulkinnallisiin fanikäytäntöihin perehtymällä oppia. Esitelmäni taustaoletus on, että shipperikulttuurissa painottuu yhä enemmän visuaalinen materiaali ja että sen tuottaminen eri muodoissaan korostuu yhä enemmän shipperiyden toteuttamismuodoissa, ohi kirjoitetun fanifiktion. Nämä kaksi toteuttamismuotoa jakavat kuitenkin paljon yhteneväisyyksiä – videot ja muu visuaalinen materiaali syntyvät usein halusta kertoa alkuperäismateriaalin pohjalta luotu, omaan tulkintakehykseen istuva tarina. Tarve on siis sama kuin fanifiktion kirjoittajalla, se vain ilmennetään eri tavoin. Käytännössä shipperit editoivat oivaltaen alkuperäismateriaalia niin, että näyttää kuin siinä esiintyvillä hahmoilla olisi romanttisia, joko julkilausumattomia tai julkisia, tunteita toisiaan kohtaan.

Osana fanikäytäntöihin tutustumisen pohjatyötä olen toteuttanut itse shipperivideon. Käyn esitelmässäni läpi shipperivideon valmistusprosessia aina aineiston rajaamisesta eettisiin toimintatapoihin ja julkaisukanavan valitsemiseen. Luon myös kuvaa alkuperäismateriaalin ja shipperin välisestä vuorovaikutuksesta tämän omiin tulkintakehyksiin sopivan henkilönarratiivin rakentamisessa ja visualisoimisessa.