23.02.2018

Hämäri-kerho, Mail-Manin palsta ja suomalaisen supersankarifaniuden varhaishistoria

Laura Antola

Fanien aktiivinen toiminta on ollut osa Suomessa ilmestyneitä supersankarisarjakuvia 1980-luvulta lähtien. Vuonna 1980 ilmestymisensä aloittaneessa Hämähäkkimies-lehdessä lukijoiden aktivoiminen alkoi varhain. Lehteen perustettiin kysymys- ja vastauspalsta jo ensimmäisen ilmestymisvuoden aikana, minkä lisäksi vuonna 1982 toimintansa aloitti Hämäri-kerho; faniklubi, johon lehden lukijat saattoivat liittyä. Lukijoilta toivottiin aktiivista osallistumista lehden kehittämiseen ja jopa hahmojen nimien suomennoksiin saatiin vinkkejä innokkailta lukijoilta. Hämähäkkimiehen ja vuonna 1984 ilmestymisensä aloittaneen Ryhmä-X:n kirjepalstoilla lukijat esittivät omia arvailujaan tapahtumien käänteistä, salaperäisten hahmojen henkilöllisyyksistä sekä antoivat palautetta ilmestyneistä lehdistä. Lukijoiden aktiivisuus ja osallistaminen ymmärretään tämän päivän mediatuotannoissa tärkeäksi osaksi tuotteen markkinointia ja suosion ylläpitämistä esimerkiksi TV-sarjan tuotantokausien välillä. Jo 1980-luvulla Hämäri-kerhoa, erilaisia kilpailuja sekä lukijapalstaa käytettiin Hämähäkkimies-lehden markkinoinnissa.

Tarkastelen esitelmässäni varhaisia fanien/yleisöjen osallistumisen muotoja Suomessa ilmestyneissä supersankarisarjakuvalehdissä. Millaista faniutta ja fanien toimintaa kirjepalstat ja Hämäri-kerhon kaltaiset fanikerhot mahdollistivat? 1980- ja 1990-lukujen sarjakuvien yhteydessä ei voi puhua varsinaisista fanituotannoista samassa mielessä kuin nykyään, mutta varhaisissa faniuden muodoissa voi huomata yhteyksiä moderniin, digitaaliseen fanien toimijuuteen. Esitelmäni aineistona ovat Hämähäkkimies- ja Ryhmä-X-sarjakuvalehtien lukijakirjepalstat sekä lehdissä julkaistut kilpailut ja tehtävät.