23.02.2018

Datan keruun ongelmat tietopyynnöillä datajournalismissa – case Yle Svenska Data

Aleksi Koski, Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Datajournalismissa hyödynnetään suuria sähköisiä tietoaineistoja, joita analysoimalla ja muuten työstämällä luodaan uutissisältöä mediaan. Datajournalismin aineistona voi hyödyntää esimerkiksi avointa dataa, jonka viranomaiset ovat itse avanneet yleisön käyttöön, mutta yksi keskeinen aineistonhankintamuoto on julkisuuslain mukaiset tietopyynnöt, joilla journalisti voi saada omaehtoisesti sellaista aineistoa kuin haluaa. Suomen lainsäädäntö (Perustuslaki 12.2 § sekä Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) takaa, että viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ja että jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisten julkisista tiedoista. Mutta tietopyynnöt eivät ole niin kätevä tiedonhankintakeino kuin lainsäädännön nojalla sopisi odottaa: tiedonhankinnassa viranomaisilta on todettu useita erilaisia käytännön ongelmia (mm. Kuutti (toim.) 2011, Koski & Kuutti 2016) ja tietoja on jouduttu hakemaan oikeusteitse Korkeinta hallinto-oikeutta myöten.

Ylen ruotsinkielisen toimituksen datajournalistit eli Yle Svenska Data lähetti viime vuonna tietopyynnön jokaiseen suomalaiseen kuntaan datajournalistista juttusarjaa varten. Datajournalisti Malin Ekholm joutui käymään runsasta kirjeenvaihtoa ja muuta keskustelua viranomaisten kanssa ja silti esimerkiksi 10 prosenttia kunnista jätti vastaamatta tietopyyntöön ja useat kunnat luovuttivat vailinnaista tietoa.

Tässä esitelmässä analysoidaan Yle Svenska Datalta saatua tietopyyntökirjeenvaihtoa ja tuodaan esille niitä ongelmia, joita liittyy tietopyynnöillä tehtävään datankeruuseen datajournalistisia tarkoituksia varten.

 

Lähteitä:

Ekholm, M., Lång, L. 2017. Inget fast pris på kommunchefer - i Vanda tjänar en chef nästan 5000 euro mer än i Korsholm. Yle Nyheter. https://svenska.yle.fi/artikel/2017/11/27/inget-fast-pris-pa-kommunchefer-i-vanda-tjanar-en-chef-nastan-5000-euro-mer-an-i

Koski, A., Kuutti, H. 2016. Läpinäkyvyys kunnan toiminnassa – tietopyyntöihin vastaaminen. Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 98.

Kuutti, H. 2011. Julkisuusjournalismi. Jyväskylän yliopisto.

Uskali, T., Kuutti, H. 2016. Datajournalismin työkäytännöt. Vastapaino.