23.02.2018

12. Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä

Työryhmään ovat tervetulleita esitykset, joissa käsitellään esimerkiksi tieteen julkisuutta mediassa, tiedejournalismia, tutkijoiden toimintaa sosiaalisessa mediassa ja muita uusia tiedeviestinnän muotoja, tutkijoiden ja journalistien suhteita, asiantuntijoiden auktoriteetin ja tieteen haastamista, luottamusta ja epäluottamusta tieteeseen ja tutkijoihin, tutkijoiden sananvapautta, tutkijoiden saamaa palautetta, tieteen väitettyä korruptiota, tieteellisen julkaisutuotannon muutoksia, yliopiston kolmatta tehtävää ja tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tervetulleita ovat niin ajankohtaisten aiheiden analyysit kuin historiallisetkin tutkimukset.

Työryhmän vetäjinä toimivat professori Erkki Karvonen Oulun yliopistosta ja professori Esa Väliverronen Helsingin yliopistosta.
Abstraktit voi lähettää Erkki Karvoselle osoitteeseen Erkki.Karvonen(at)oulu.fi ja Esa Väliverroselle osoitteeseen Esa.Valiverronen(at)helsinki.fi (abstraktit pyydetään lähettämään molempiin osoitteisiin)

Sessio 1 (14.00-15.30)

  1. Esa Väliverronen: Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus
  2. Aki Harju: Valvonnan kehykset kaivoskirjoittelussa
  3. Kaisu Innanen: Tiedeviestinnän ammattilaiset muutoksessa – vieläkö tarpeen?
  4. Ulla Järvi: Tasapuolisuusharha ja asiantuntijuuden uusi paikka terveysjournalismissa

(Kahvitauko)

Sessio 2 (16.00-17.30)

  1. Sanna Kivimäki: Mistä puhumme kun puhumme tiedeviestinnästä?
  2. Arttu Saarinen, Aki Koivula ja Teo Keipi: Eri puolueiden kannattajien suhtautuminen suomalaiseen tieteeseen ja tutkimukseen
  3. Kirsi Cheas: Asiantuntijuus suomalaisissa ja yhdysvaltalaisissa ulkomaanuutisartikkeleissa: fokuksessa tutkijoiden ja journalistien kansainväliset suhteet
  4. Andreas Granberg: Continuity and discontinuity – Different interpretations on Finland’s prehistory. An analysis of the newspaper debate regarding the depopulation of Ostrobothnia