23.02.2018

Mistä puhumme kun puhumme tiedeviestinnästä?

Sanna Kivimäki

Tiedeviestinnässä puhutaan nykyisin enemmän kuin koskaan. Vaikka tieteen popularisoinnin tarve on tunnustettu jo kauan sitten, ovat tiedeviestintään ja tieteen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen kohdistuneet odotukset muuttuneet viime vuosina radikaalisti. Suomessa vuoden 2010 yliopistolain myötä tiede ja tutkimus ovat joutuneet perustelemaan olemassaoloaan veronmaksajille aiempaa enemmän. Avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti yhä useampia tutkimusaineistoja ja tutkimustuloksia julkaistaan avoimessa verkossa.

Mutta mistä kaikesta tiedeviestinnän nimissä puhutaan, kun sen nimiin vannotaan? Onko mahdollista puhua esimerkiksi taide- tai urheiluviestinnästä – ovathan nekin enimmäkseen julkisrahoitteisia aloja? Onko ”tiede” implisiittisesti luonnontiedettä ja teknologiaa? Mitä yhteistä on pedagogiikalla ja tiedeviestinnällä?

Alustuksessani pohdin erilaisia ”tiedeviestinnän” konteksteja, joihin olen törmännyt tiedeviestinnän opintokokonaisuutta suunnitellessani.