23.02.2018

13. Toivoton journalismi

Onko journalismilla vielä toivoa? Taloudellinen niukkuus ja teknologinen murros ovat viime aikoina korostaneet puhetta journalismin kriisistä. Mutta onko journalismi todella kriisissä ja täysin toivotonta vai ei? Ja jos ei, niin mistä on löydettävissä keinoja, joilla laadukasta, yleisöä kiinnostavaa tai taloudellisesti kannattavaa journalismia voi tehdä? Entä onko todella niin, että uutiset lamauttavat ja passivoivat, luovat epätoivon tunnelmaa? Kuuluuko toiveikkuus lainkaan journalismiin?

Työryhmä lähtee liikkeelle toivon teemasta, mutta ei rajoitu tiukasti vain sen tarkasteluun. Olennaista on saada koolle journalismin tutkijoita jakamaan tuoreita tutkimustuloksiaan ja tuomaan näkökulmansa tähän keskusteluun. Toivotamme tervetulleiksi niin journalististen tekstien, tuottamisen ja vastaanottamisen kuin teorian ja menetelmienkin näkökulmasta aihetta lähestyvät esitykset.

Laura Ahva
laura.ahva@uta.fi

Työryhmän abstraktit