23.02.2018

MITÄ NAURUSTA JÄI MIELEEN – Eli kuinka studioyleisö tulkitsi Noin viikon uutisten asiasisältöä

Janne Zareff

Yle lähetti satiirisarja Noin viikon uutisia 2014-2017. Osallistuin itse sarjan kirjoittamiseen vaihtelevalla panoksella koko tuon ajan. Sarjan viimeisellä kaudella, syksyllä 2017, tein tekeillä olevaa kirjaani varten selvityksen siitä, miten yleisö suhtautuu sarjaan ja sen sisältöihin. Sekä populaarissa keskustelussa että tutkimuksessa poliittista satiiria on lähestytty 2000-luvulla eräänlaisena uuden aallon journalismina, johon on toisinaan ladattu suuriakin toiveita. Tarjoan aineistooni perustuvaa esitystä mukaan "Toivoton journalismi" -työryhmään.

Jokaisen jakson studioyleisölle lähetettiin nauhoituksen jälkeen kutsu sähköiseen kyselyyn, joka koostui sekä monivalinta- että avoimista kysymyksistä. Vastauksista (162 kpl) erottuu kaksi kiinnostavaa seikkaa. Ensinnäkin yleisön valtaosa piti NVU:ta ja yleisemmin satiiria hyvänä tietolähteenä. Avoimissa kysymyksissä monet myös rinnastivat ohjelman jopa tutkivaan journalismiin. Samaan aikaan yleisö ei kuitenkaan juuri koskaan yllättynyt näkemästään, eli sai sitä, mitä ennalta olettikin. Toisekseen yleisö hahmotti näkemänsä keskeiseksi sisällöksi hyvin vaihtelevia asioita, jotka eivät usein vastanneet niitä sisältöjä, joita teksteihin pyrittiin kirjoittamaan.

Havainnot vastaavat aiempaa tutkimusta aihepiiristä. Uutta on se, että kyseisten jaksojen ideointipalaverit on nauhoitettu ja kirjoitettu auki, sekä verrattu kirjoittajien suunnittelemia näkökulmia siihen, millaisia näkökulmia yleisö on ottanut.

Selvitykseni tuloksia voidaan tulkita ainakin kolmella tavalla: satiirilla voi kenties saattaa yleisön käsitykset maailmasta liikkeeseen ja näin rohkaista aktiiviseen mielikuvanmuodostukseen. Toisaalta voi olla, että monitulkintaiseen huumoriin perustuvasta satiirista jokaisen on mahdollista löytää omia ennakko-oletuksiaan vastaavia näkökulmia. Kolmanneksi satiiri saattaa houkutella nimenomaan yleisöjä, jotka kokevat sen näkökulmat läheisiksi itselleen. Aineisto viittaa siihen, että näitä kaikkia saattaa myös tapahtua yhtä aikaa.