23.02.2018

Väärin toimitettu? Yleisön käsitykset verkkojournalismin laadusta ja työtavoista

Ville Manninen

Yleisön luottamus ammattimaista journalismia kohtaan horjuu länsimaissa. Luottamuksen lasku on dokumentoitu erityisen tarkasti Yhdysvalloissa (Gallup 2016; Gronke & Cook 2007; Mitchell, Gottfried, Barthel & Shearer 2016: 8–10), mutta myös Euroopassa, Suomi mukaan luettuna (Trust in media 2016; 2017 Edelman Trust Barometer). Samaan aikaan yhä suurempi osa yleisöstä saa uutisensa internetin kautta, erityisesti nuoremmissa ikäluokissa (SVT 2016). Juuri verkkojournalismia pidetään usein epäluotettavampana kuin televisio-, radio- ja printtijournalismia – tätä mieltä ovat niin yleisö (esim. Puustinen & Seppänen 2010, s. 64–65) kuin journalistit itsekin (Rusila 2013).

Luottamus ja luotettavuus perustuvat odotusten ja toiminnan vastaavuuteen. Luotettava journalismi siis toteuttaa sen, mitä yleisö journalismilta odottaa – epäluotettava puolestaan toimii odotusten vastaisesti. On siis tärkeää kysyä: Mitä suomalaiset odottavat verkkojournalismilta? Kokevatko suomalaiset verkkojournalismin täyttävän sille asetetut odotukset? Entä vastaavatko yleisön käsitykset verkkojournalismin todellisuutta?

Asiaa tutkittiin haastattelemalla nuoria suomalaisaikuisia, jotka saivat luettavakseen joukon kolmesta suomalaisesta verkkouutislähteestä kerättyjä juttuja. Haastatteluissa osallistujat arvioivat juttujen luotettavuutta (tai sen puutetta). Juttujen lisäksi osallistujat saivat arvioitavakseen juttujen taustalla olleet työprosessit: miten toimittaja sai juttuaiheen, mihin lähteisiin toimittaja tutustui, kuinka paljon aikaa jutun tekemiseen käytettiin? Tämä tieto kerättiin toimittajien työtä tarkkailemalla ja heitä haastattelemalla.

Haastattelujen perusteella verkkojournalismin laatu ei ole yleisön mielestä toivoton, mutta toimitustyöhön liittyy silti ongelmia. Monet aihevalinnat ovat lukijoiden mielestä halpamaista klikkien kalastelua ja juttujen tuottaminen hämmästyttävän kiireistä, huolimatontakin. Vastausten perusteella yleisö odottaa verkkojournalismilta paljon – jopa enemmän kuin mihin toimitusten resurssit riittävät.