23.02.2018

Yrittäjyys + journalismi: Käsitteellistä ymmärrystä etsimässä

Laura Ahva

Toimittajia on Suomessa irtisanottu viime vuosina enemmän kuin aikaisemmin ja moni on lähtenyt hakemaan uutta suuntaa työelämässä yrittäjyydestä, jolloin yhä useampi tekee journalismin lisäksi muitakin viestinnän töitä. Samaan aikaan journalismin opiskelijoita kannustetaan ja opetetaan siihen, että tulevaisuudessa toimittajan kenties tulee luoda itse oma työpaikkansa startup-hengessä, sillä kaikki eivät enää työllisty suuriin mediataloihin. Journalistinen yrittäjyys tai yrittäjyysjournalismi (”entrepreneurial journalism”, ks. esim. Briggs 2012) on iskusana, johon on ladattu toivoa siitä, että journalismin tekemiseen voisi löytää uusia rahoitusmalleja, ja toisaalta siinä on luopumisen tuntua muun muassa siksi, että journalistisessa pienyrittäjyydessä klassinen raja toimituksellisen ja taloudellisen työn tekemisessä hälvenee. Mutta mitä kaikkea journalistisella yrittäjyydellä oikeastaan tarkoitetaan ja mitä se pitää sisällään? Selvää on, että pelkkä journalistisen sisällön tekeminen ei näytä enää riittävän, vaan yrittäjänä toimivan journalistin tulee tarjota muitakin palveluita ja osata muutakin kuin juttujen tekemistä. Esitelmä liittyy aluillaan olevaan tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään mistä käytännöistä suomalainen yrittäjyysjournalismi on tehty. Sen pohjaksi on tarpeen kartoittaa, mitä käsitteellä ”entrepreneurial journalism” tarkoitetaan alan tuoreessa tutkimuskirjallisuudessa. Esitelmä tarjoaa siis käsitteellis-analyyttisen katsauksen yrittäjyyden ja journalismin liitosta.