22.02.2018

Maaseudun ikäihmisten digitaalinen osaaminen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaina

Päivi Rasi, Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus

Esityksessä kuvataan Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusta (2018–2020), jossa tarkastellaan maaseudun ikäihmisille tarjottujen digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä tai käyttämättömyyttä sekä palveluiden käytön oppimista ja osaamista Ruotsin, Suomen ja Italian maaseuduilla. Tutkimuksen keskiössä on ikäihmisten digitaalinen osaaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on viime vuosina määritelty digitaalisen osaamisen, mediataitojen ja medialukutaitojen osa-alueeksi. Vuonna 2016 eurooppalaiseen digitaalisen osaamisen DIGCOMP 2.0 –viitekehykseen sisällytettiin ”Terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen”.

Länsimaiset yhteiskunnat ovat erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana panostaneet voimakkaasti digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Digitaalisen teknologian ja median odotetaan monessa suhteessa helpottavan erityisesti ikäihmisten arkielämää sekä kohentavan heidän elämänlaatuaan, hyvinvointiaan ja terveyttään. Tutkimus on kuitenkin myös problematisoinut tätä odotusta ja osoittanut, että lisätutkimusta tarvitaan erityisesti harvaan asutuilla seuduilla eli siellä, missä odotukset digitaalisesta teknologiasta ja mediasta arkielämän helpottajana ovat erityisen suuret. Tutkimuksella pyritään vastaamaan tähän haasteeseen.

Suomen osatutkimus tullaan toteuttamaan Lapissa, jossa etäisyydet ovat suuret ja käytössä on muun muassa Virtu.fi-ympäristö kotihoidon tarpeisiin, esimerkiksi virtuaalisiin kotihoitokäynteihin, etälääkärivastaanottoihin, yhteydenottoihin hoitajiin, tiedonvälitykseen ja palveluneuvontaan. Maaseudulla asuvien ikäihmisten suhdetta digitaalisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tutkitaan hankkeessa kulttuurisesta, vertailevasta näkökulmasta. Tutkimusmetodologia on etnografinen, tutkimusaineistoja kerätään mm. haastattelemalla ja havainnoimalla ikääntyneitä palveluiden käyttäjiä sekä niitä, jotka syystä tai toisesta eivät palveluja käytä.

Tutkimushankkeen nimi on HARVEST – eHealth and Ageing in Rural Areas: Transforming Everyday Life, Digital Competences, and Technology. Hanke rahoitettiin kansainvälisessä JPI MYBL kutsuhaussa: The Joint Programming Initiative “More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of Demographic Change”. Hanketta koordinoi Uumajan yliopisto ja partnereina ovat Lapin yliopisto sekä Milanon katolinen yliopisto.