17.03.2018

5. Media, teknologia ja yhteiskunta

2010-luvun lopun teknologia- ja mediavälitteisessä maailmassa viestinnän välineiden materiaalisuutta tai niiden toimintaa ja käyttöä ohjaavia koodeja ei voi sivuuttaa viestintä- ja mediatutkimuksessa. Sosiaalisen elämän rakenteiden digitalisoitumisen ja verkottuneiden medialaitteiden myötä algoritmit ja protokollat kannattelevat havaintojamme, rutiinejamme ja kanssakäymisiämme lukemattomin huomaamatta jäävin mutta kouriintuntuvin tavoin. Lev Manovich on kutsunut ohjelmistojen lähes kaiken läpäisevää läsnäoloa termillä ”softwarization”, maantieteilijät Rob Kitchin ja Martin Dodge puolestaan puhuvat koodi/tiloista.

Työryhmämme lähestyy mediaa ja viestintää kohdentamalla huomion niiden välineiden luonteeseen ja ominaisuuksiin, joiden kautta tänä päivänä viestimme toisillemme ja toimimme yhdessä. Kysymme, millaisia ovat eri viestintävälineiden affordanssit eli tarjoumat, ja miten ne mahdollistavat ja muokkaavat esilläoloa, esiintymistä ja vuorovaikutusta sosiaalisen median palveluista sanomalehtiin, kaupunkiympäristöön ja yksittäisiin tuotteisiin. Entä miten välittynyt viestintämme kytkeytyy sosioteknisiin infrastruktuureihin?

Lisäksi työryhmän kiinnostus kohdistuu siihen, millaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen tiloja ja tilanteita sosiaalisen median algoritmit tuottavat kierrättäessään eniten reaktioita nostattavaa sisältöä. Pohdimme myös, onko huomion suuntaamisella viestintä- ja mediateknologian materiaalisiin piirteisiin mahdollista muuttaa maailmaamme, ja jos niin miten. Millaista algoritmien hallitsemaa kulttuuria haastava yhteiskunnallinen toimijuus voi olla?

Työryhmämme lähtökohtana on havainto, että viestintä- ja mediatutkimuksen valtavirtoja hallinneet ihmiskeskeiset lähtökohdat eivät mahdollista riittävän monisyisen otteen saamista ohjelmistoituneen yhteiskunnan valtarakenteista ja julkisen elämän mutkikkaimmista haasteista. Haluamme tarjota foorumin keskustelulle, joka ottaa vakavasti mediateknologioiden materiaalisuuden ja avaa tieteidenvälisiä polkuja suomalaisen media- ja viestintätutkimuksen kentällä.

Anna Rantasila (anna.rantasila@uta.fi)
Seija Ridell (seija.ridell@uta.fi)
Minna Saariketo (minna.saariketo@uta.fi)

Työryhmän abstraktit

Sessio 1, perjantai 27.4. klo 14:00-15:30

Puheenjohtaja: Seija Ridell

Sessio 2, perjantai 27.4. klo 16:00-17:30

Puheenjohtaja: Seija Ridell