22.02.2018

Affordanssi ja väkivaltaisen hybridin mediatapahtuman tutkimus

Minttu Tikka, Katja Valaskivi ja Johanna Sumiala

Väkivaltaisia hybridejä mediatapahtumia on mahdotonta kuvitella ilman niitä tuottavia toimijoita ja teknologioita. Digitaaliseen mediaympäristöön kuuluu niin inhimillisiä, kollektiivisia kuin ei-inhimillisiä toimijoita (Latour 2005), ja ne muodostavat erilaisia ja eritasoisia suhteita toisiinsa. Hybrideissä mediatapahtumissa toimijoiden ja teknologioiden välinen tiivis vuorovaikutus tekee niiden toisistaan erottamisen vaikeaksi. Tutkimuksellisesti affordanssin käsite tarjoaa mahdollisuuden kurottaa toimijoiden ja rakenteen välisen jaon yli (Faraj & Azad, 2012) ja analysoida sitä, miten toimijoiden ja teknologioiden tiivis toisiinsa kietoutuminen muokkaa ja kiihdyttää merkitysten tuotantoa.

Tässä esityksessä pohdimme, affordanssin käsitettä globaalin väkivaltaisen hybridin mediatapahtuman tutkimuksessa. Kysymme: millaisiin toimijoihin affordanssit hybridissä mediatapahtumassa kiinnittyvät? Miten toimijoiden ja teknologioiden väliset suhteet muokkaavat tapahtuman dynamiikkaa? Ja miten affordanssit osallistuvat hybridin mediatapahtuman merkityksellistämiseen ja niistä käytyihin kamppailuihin digitaalisessa mediaympäristössä. Tarkastelemme affordanssia Charlie Hebdo satiirilehteen tehdyn väkivaltaisen iskun kontekstissa ja valotamme sitä empiirisesti Twitter-aineiston kautta. Metodologisesti yhdistämme digitaalista etnografiaa laskennallisiin menetelmiin (Sumiala ym. 2018).

Faraj, S. & Azad, B. (2012) The Materiality of Technology: An Affordance Perspective. In P. M. Leonardi, B. Nardi & J. Kallinikos (toim.), Materiality and Organizing: Social Interaction in a Technological World. Oxford: Oxford University Press, 237–258.

Latour, B. (2005) Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford: Oxford University Press.

Sumiala, J., Valaskivi, K., Tikka, M. & Huhtamäki, J. (2018) Hybrid Media Events. The Charlie Hebdo Attacks and Global Circulation of Terrorist Violence. Emerald Publishing. (forthcoming)