22.02.2018

Ohjelmistojen suostutteleva valta: teknografinen tarkastelu aktiivisuusrannekkeiden käyttöliittymistä

Minna Saariketo & Harley Bergroth

Itsen mittaamiseen, kuten aktiivisuuden tai unen seurantaan, liittyvät laitteet ja ohjelmistot ovat yleistyneet voimakkaasti viime vuosina kuluttajien keskuudessa. Nämä teknologiat kannustavat ja suostuttelevat ihmisiä keräämään itseään koskevaa dataa, kartoittamaan arkisia rutiinejaan ja mahdollisesti muuttamaan omaa toimintaansa. Aikaisemmat itsensä mittaamista käsitelleet tutkimukset ovat lähestyneet aihetta erityisesti ihmisten käytäntöjen, merkityksenantojen ja kokemusten näkökulmasta. Näissä tutkimuksissa on osoitettu, miten perustavanlaatuisesti mittaamisteknologiat voivat muuttaa ihmisten toimintaa ja kokemuksia itsestään tai ympäristöstään. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu itsen mittaamiseen käytettyjen ohjelmistojen ja käyttöliittymien performatiivisuutta tai niihin koodattua (affektiivista) suostuttelua.

Tässä esityksessä esittelemme meneillään olevan teknografisen tutkimuksen, jossa analysoimme kahden eri aktiivisuusrannekkeen käyttöliittymää. Kiinnostuksemme kohdistuu erityisesti visuaalisiin ja graafisiin suunnittelun elementteihin, joilla pyritään vaikuttamaan käyttäjään. Tarkastelemme ennen kaikkea sitä, miten mittauskäyttöliittymät rytmittävät ja ajallistavat elämää kenties uusin tavoin. Tutkimuksemme tuottaa tietoa ohjelmistojen suostuttelevasta arkkitehtuurista ja valottaa siten monimutkaista kysymystä toimijuuden luonteesta ohjelmoidussa yhteiskunnassa.