05.12.2017

6. Viestinnän muuttuva etiikka

Tämän päivän viestintäympäristö elää jatkuvassa muutoksessa tietoteknisen kehityksen ja uudenlaisten viestinnän toimintamallien seurauksena. Muutokset vaikuttavat merkittävästi viestinnän eettisiin käytäntöihin, valintatilanteisiin ja ratkaisuihin. Tilanteiden tunnistaminen ja eettisesti kestävä toiminta niissä on tärkeä osa viestinnän harjoittajien oman ulkoisen luotettavuuden säilyttämistä. Samanaikaisesti viestinnän yleisöt vaativat entistä laajempaa läpinäkyvyyttä viestijöiden omista tavoitteista.

Työryhmässä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti viestinnän uusia eettisiä haasteita, jotka liittyvät mm. toimitusten journalistiseen työhön, yritysten ja yhteisöjen tiedotustoimintaan ja viranomaisviestintään. Esimerkkejä esiin nousevista teemoista voivat olla journalismin itsesääntelyn toimivuus ja toimittajan työvelvoitteet, yhteisöviestinnän uudenlaiset toimintamallit ja julkisuudenhallinnan uskottavuus sekä viranomaisviestinnän velvoitteet ja avoimuus mediasuhteissa.

Tutkimuskoordinaattori Heikki Kuutti
heikki.kuutti@jyu.fi