22.02.2018

Digitaalisen ajan eettiset haasteet kuvatoimittajan työssä

Jenni Mäenpää, Tampereen yliopisto

Tarkastelen tutkimuksessani kuvajournalismin uusia eettisiä kysymyksiä, jotka ovat ajankohtaisia erityisesti kuvatoimittajien työssä.

Empiirinen tutkimukseni perustuu kuvatoimitusten etnografiseen havainnointiin ja ammattilaisten haastatteluihin. Tässä esityksessä keskityn STT-Lehtikuvassa ja Suomen kuvalehdessä työskentelevien kuvatoimittajien esiin tuomiin eettisiin haasteisiin. Aineistot on kerätty keväällä 2017.

Valitsemani tutkimuskohteet ovat keskenään hyvin erilaiset, jolloin pystyn tuomaan esiin myös eroja uutiskuvatoimistossa ja aikakauslehdessä työskentelevien kuvatoimittajien eettisissä haasteissa.

Tutkimusaineiston analyysi on vasta alkuvaiheessa. Alustavat havainnot kuitenkin osoittavat, että uutiskuvatoimituksessa haasteet liittyvät muun muassa nopeuden vaatimukseen, kuvien käyttöoikeuksiin ja sosiaaliseen mediaan. Vastaavasti aikakauslehdessä pohditaan enemmän esimerkiksi sitä, miten ihmiset kuvissa esitetään ja millaisia viestejä kuvilla välitetään.

Toisaalta kuvatoimittajat sekä uutis- että aikakauslehtityössä pohtivat rajanvetoa esimerkiksi katastrofi- ja onnettomuuskuvien käytössä. He joutuvat tapauskohtaisesti harkitsemaan esimerkiksi sitä, milloin on perusteltua näyttää kuvissa tunnistettavia ruumiita ja mihin raakuuden raja ylipäätään vedetään tänä päivänä, kun lähes mistä tahansa aiheesta on periaatteessa mahdollista löytää kuvia internetistä.