05.12.2017

8. Vertaisena verkossa – tuki, tunteet ja hyvinvointi verkkotiloissa

Internet ja sosiaalinen media kokoavat ihmisiä yhteen: Verkon keskustelupalstalla käydään keskustelua arkisista aiheista, esitetään näkemyksiä ja haetaan neuvoja aina autojen vioista yhteiskuntapolitiikkaan. Blogien lifestyle-sisällöissä vilahtelevat termit, kuten hyvinvointi, mindfulness ja itsensä hoivaaminen. Monesti verkosta haetaan apua myös vakaviin henkilökohtaisiin kriiseihin ja ongelmiin, kuten masennukseen ja syömishäiriöihin. Oman erityisen ryhmänsä muodostavat erilaisten sairauksien ympärille rakentuneet vertaistukiyhteisöt.

Verkosta voidaan hakea tukea omaan elämäntilanteeseen ja sitä voidaan käyttää myös ”varaventtiilinä” tunteiden purkuun. Anonyymeillä keskustelupalstoilla on mahdollista tuoda esiin asioita, joita muuten ei uskaltaisi sanoa ääneen. Vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa nostattaa myös tunteita, keskusteluissa voidaan kokea niin voimautumista kuin turhautumista ja voimattomuuttakin. Tunteet kuohahtelevat, affektiivisia yhteisöjä muodostuu ja provokaattorit pyrkivät aiheuttamaan hämmennystä.

Tässä työryhmässä perehdytään vertaistuen ja hyvinvoinnin teemoihin erilaisissa verkon keskustelutiloissa, unohtamatta keskusteluiden kielteisiä piirteitä tai keskusteluissa ilmenevää pahoinvointia. Mitä edellä kuvatut ilmiöt merkitsevät mediakulttuurin ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta katsottuna? Minkälaista julkista keskustelua vertaistuen ympärille kehittyy?

Ryhmän esitelmät voivat edustaa vapaasti mitä tahansa metodologista lähestymistapaa tai teoriaperinnettä, kunhan esitelmän aihe on jollain lailla kytkettävissä työryhmän teemaan.

 Tutkija Auli Harju auli.harju@uta.fi
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Väitöskirjatutkija Eliisa Vainikka eliisa.vainikka@uta.fi
Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto