16.04.2018

8. Vertaisena verkossa – tuki, tunteet ja hyvinvointi verkkotiloissa

Internet ja sosiaalinen media kokoavat ihmisiä yhteen: Verkon keskustelupalstalla käydään keskustelua arkisista aiheista, esitetään näkemyksiä ja haetaan neuvoja aina autojen vioista yhteiskuntapolitiikkaan. Blogien lifestyle-sisällöissä vilahtelevat termit, kuten hyvinvointi, mindfulness ja itsensä hoivaaminen. Monesti verkosta haetaan apua myös vakaviin henkilökohtaisiin kriiseihin ja ongelmiin, kuten masennukseen ja syömishäiriöihin. Oman erityisen ryhmänsä muodostavat erilaisten sairauksien ympärille rakentuneet vertaistukiyhteisöt.

Verkosta voidaan hakea tukea omaan elämäntilanteeseen ja sitä voidaan käyttää myös ”varaventtiilinä” tunteiden purkuun. Anonyymeillä keskustelupalstoilla on mahdollista tuoda esiin asioita, joita muuten ei uskaltaisi sanoa ääneen. Vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa nostattaa myös tunteita, keskusteluissa voidaan kokea niin voimautumista kuin turhautumista ja voimattomuuttakin. Tunteet kuohahtelevat, affektiivisia yhteisöjä muodostuu ja provokaattorit pyrkivät aiheuttamaan hämmennystä.

Tässä työryhmässä perehdytään vertaistuen ja hyvinvoinnin teemoihin erilaisissa verkon keskustelutiloissa, unohtamatta keskusteluiden kielteisiä piirteitä tai keskusteluissa ilmenevää pahoinvointia. Mitä edellä kuvatut ilmiöt merkitsevät mediakulttuurin ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta katsottuna? Minkälaista julkista keskustelua vertaistuen ympärille kehittyy?

Ryhmän esitelmät voivat edustaa vapaasti mitä tahansa metodologista lähestymistapaa tai teoriaperinnettä, kunhan esitelmän aihe on jollain lailla kytkettävissä työryhmän teemaan.

Tutkija Auli Harju auli.harju@uta.fi
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Väitöskirjatutkija Eliisa Vainikka eliisa.vainikka@uta.fi
Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Työryhmäkokoontumiset 1

perjantai 27.4. 14:00–15:30   

14:00-14:20 Mikko Hautakangas: Vertaiset tavikset – 2000-luvun ”demoottinen käänne” tosi-TV:stä populismiin

14:20-14:40 Kaisu Hynnä: ”Viimeistään 25 -vuotiaana on aika rohkaistua ja on #lupanäkyä. Napakin.” Kehopositiiviset selfiet ja affektiivinen leikki

14:40-15:00 Suvi-Sadetta Kaarakainen: Äidit vertaisverkoissa – virtuaalihiekkalaatikoilta kontrollin kohteiksi

15:00-15:20 Auli Harju & Eliisa Vainikka: Anonyymien verkkokeskustelujen julkinen tunnepuhe – Vertaistuen muodot ja merkitykset kahdella suomalaisella keskustelufoorumilla

Työryhmäkokoontumiset 2

perjantai 27.4. 16.00–17.30   

16:00-16:20 Outi Hakola: Virtuaalista tukea saattohoidon yhteydessä

16:20-16:40 Ari Haasio: Haitallinen vertaistieto ja vertaistuki

16:40-17:00 Eliisa Vainikka: Epäsosiaalinen yhteisö – Sosiaalisesti syrjäänvetäytyneiden elämänpoliittiset keskustelut ja prekarisaatio

Työryhmäkokoontumiset 3

lauantai 28.4.  09:00–10:30

9:00-9:20 Anna Sendra & Jordi Farré: Applying the social sup­port theo­ry with social me­dia in the field of chro­nic di­seases

9:20-9:40 Eveliina Salmela: ”Tiesin täällä olevan aktiivisia ihmisiä paikalla” – Vertaisavun rakentuminen internetin lämpöpumppukeskusteluissa

10:00-10:30 Keskustelua julkaisumahdollisuuksista

 

Muita huomioita ryhmän työskentelystä

  • yhtä esitystä varten on varattu 20min, 10 min esitystä + 10 min keskustelua
  • yksi esitelmistä on englanninkielinen ja sitä koskeva keskustelu käydään englanniksi, muuten viestimme ryhmässä suomen kielellä
  • jos osallistujat haluavat jakaa muille osallistujille pidemmän paperin (tämä ei ole pakollista), pyydämme toimittamaan paperin meille vetäjille 13.4. mennessä
  • työryhmän abstraktit tulevat näkyviin konferenssin verkkosivuille
  • lauantain viimeisen tapaamisen päätteeksi voimme keskustella julkaisumahdollisuuksista ja esim. kiinnostuksesta yhteisen julkaisun tekemiseen