23.02.2018

”Viimeistään 25 -vuotiaana on aika rohkaistua ja on #lupanäkyä. Napakin.” Kehopositiiviset selfiet ja affektiivinen leikki

Kaisu Hynnä, Mediatutkimus, Turun yliopisto

Tarkastelen konferenssiesitelmässäni suomalaisessa Läskimyytinmurtajat-vertaistukiryhmässä alkunsa saaneiden, mutta myös muualla sosiaalisessa mediassa jaettujen #lupanäkyä-selfieiden merkitystä ja toimintaa. Läskimyytinmurtajat on Ylen Jenny ja läskimyytinmurtajat -verkko-ohjelmaan (2016) ja Vaakakapina-kampanjaan (2017) sidoksissa oleva suljettu Facebook-vertaistukiryhmä. Käsittelen siellä lanseerattuja #lupanäkyä-selfieitä osana yleisempää, varsinkin internetissä näkyvää, kehopositiivisuusliikehdintää, jonka tarkoituksena on voimaannuttaa niitä, jotka kokevat, että heidän kehonsa ei sovi nykyisiin tiukkoihin länsimaisiin kauneuskäsityksiin. Analyysi perustuu Läskimyytinmurtajat-ryhmän jäsenten antamiin haastatteluihin, joissa he kuvailevat #lupanäkyä-selfieiden ottotapojaan ja selfieille antamiaan affektiivisia merkityksiä.

Puhun esitelmässäni #lupanäkyä-selfieistä ja niiden ottamisesta leikillisenä mutta henkilökohtaisesti merkityksellisenä toimintana, jonka tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä erikokoisille kehoille. Keskeisenä käsitteenä toimii ”leikki” (play), joka määrittyy toisteisuudessaan nautinnollisena, vaikkei aina iloa ja onnistumisen tunteita tuottavana toimintana. Tekemäni haastattelut osoittavat, että selfie-leikkiin osallistuminen voi tuottaa haavoittuvaisuuden ja loukkaantumisen kokemuksia. Vaikka #lupanäkyä-kuvien jakaminen haastaa paikoin ja parhaillaan normatiivisia ymmärryksiä siitä, minkä kokoisilla kehoilla on lupa päästä esille, esimerkiksi ikään perustuva kehojen hierarkisointi säilyy entisellään.