23.02.2018

Äidit vertaisverkoissa – virtuaalihiekkalaatikoilta kontrollin kohteiksi

Suvi-Sadetta Kaarakainen, Kulttuurihistoria, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Turun yliopisto

Netistä tuli nopeasti keskeinen äitien vertaistuen paikka, sen yleistyttyä kodeissa 1990-luvun alusta lähtien. Sähköpostilistat ja pienet keskusteluryhmät vaihtuivat teknologisen kehityksen myötä yleisiksi keskustelufoorumeiksi, blogeiksi, Facebookin vanhemmuusryhmiksi ja mobiiliteknologian myötä uudelleen pienemmiksi ja yksityisemmiksi vertaisryhmiksi pikaviestinpalveluissa. Teknologisen kehityksen lisäksi äitien vertaistoimintaa digitaalisissa ympäristöissä määrittävät monet kulttuuriset ja sosiaaliset reunaehdot kuten äitiyden kulttuuriset odotukset, kasvatusasiantuntijoiden ohjeet tai oman lapsen päivittäiset tarpeet. Vaikka mediateknologia on avannut äideille monenlaisia uusia mahdollisuuksia vertaistuen tai esimerkiksi työn ja lastenhoidon yhteensovittamisen muodossa, on näillä mahdollisuuksilla myös kääntöpuolensa: äitiydelle asetetut kulttuuriset odotukset näyttävät samanaikaisesti kiristyneet. Esityksessäni puran tätä äitien teknologisen toimijuuden ambivalenttiutta väitöstutkimukseni aineiston – äitien kolmelle eri aikakaudelle sijoittuvien teknologiakertomusten – ja nykypäivän vanhemmuuskulttuurin valossa kulttuurihistoriallisen analyysin keinoin.