23.02.2018

Epäsosiaalinen yhteisö – Sosiaalisesti syrjäänvetäytyneiden elämänpoliittiset keskustelut ja prekarisaatio

Eliisa Vainikka, Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Esitän tässä paperissa analyysin elämänpolitiikan teemoista hikikomori-ilmiötä käsittelevissä verkkokeskusteluissa. Hikikomori tarkoittaa akuuttia sosiaalista syrjäänvetäytymistä, jossa nuori ihminen vetäytyy omiin oloihinsa ja välttää sosiaalisia kontakteja. Suomalaisella Ylilauta-kuvalautafoorumilla sosiaalisesti syrjäänvetäytyneet osallistuvat anonyymeinä verkkokeskusteluihin, jotka käsittelevät esimerkiksi toimeentuloa, hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ja työelämän ongelmia. Temaattisen ja tekstuaalisen analyysin kautta pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia elämänpolitiikan teemoja syrjäänvetäytymistä käsittelevissä keskusteluissa nousee? Voidaanko sosiaalinen syrjäänvetäytyminen ymmärtää jonkinlaisena poliittisena kannanottona? Mitä aineiston kautta voidaan saada selville prekarisaatiosta, yhteiskunnallisen ja yksilöllisen epävarmuuden lisääntymisestä. Analyysin apuna käytän teoriaa prekarisaatiosta (Berlant 2011; Berardi 2006; 2015; Siltala 2017), jolla tarkoitetaan työelämässä tapahtuvaa epävarmuuden lisääntymistä sekä laajempia prosesseja, jotka muuttavat yhteiskuntien rakennetta ja hyvinvointivaltion roolia sekä syntyvät prekaarissa tilanteessa elävien ihmisten reagoinnin ja siihen liittyvän yhteiskunnallisen toiminnan ja kontrolloinnin ristipaineessa (Jokinen & Venäläinen 2015, 11). Ylilaudan keskustelujen nimettömyys mahdollistaa huolten ja poliittisten näkemysten jakamisen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Anonyyminä käyty keskustelu suojaa leimautumiselta ja mahdollistaa moniäänisen eriävien mielipiteiden esittämisen. Näissä verkkokeskusteluissa muodostuu yhteisten kertomusten ympärille intiimi julkisuus, jonka käyttövoimana toimii tunnekokemus.

 

Lähteet

Berardi, Franco ’Bifo’, Suom. Jakonen, Mikko (2006) Tietotyö ja prekaari mielentila. Helsinki: Tutkijaliitto.

Berardi, Franco ’Bifo’ (2015) Heroes. Mass murder and suicide. London & New York: Verso.

Berlant, L. (2011) Cruel Optimism. Durham, NC: Duke University Press.

Jokinen, Eeva & Venäläinen, Juhana (toim.) Prekarisaatio ja affekti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 118.

Siltala, Juha (2017) Keskiluokan nousu, lasku ja pelot. Helsinki:Otava.