23.02.2018

Vertaisuutta ja konflikteja: näkökulmia digitaaliseen sateenkaarinuoruuteen

Heta Mulari, Digital Youth in the Media City, PROMISE: Promoting Youth Inclusion and Social Engagement, Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki

Tarkastelen esitelmässäni 16–25-vuotiaiden sateenkaarinuorten näkemyksiä internetin tarjoamasta vertaistuesta, sosiaalisista verkostoista sekä konflikteista ja ulossulkevuuksista. Kiinnitän ensinnäkin huomiota digitaalisten vertaisyhteisöjen merkitykseen erilaisissa elämän käännekohdissa, joista nuoret mainitsivat muun muassa oman sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden kyseenalaistamisen,  ”kaapista ulos tulemisen” ja sateenkaariyhteisöön liittymisen. Pohdin myös yhteisöjen affektiivisuutta, ristiriitoja ja ulossulkevuutta osana niin sanottua intersektionaalista ja digitaalista feminististä liikettä. Esitelmäni pohjautuu Helsingissä vuonna 2017 ja osana PROMISE: Promoting Youth Inclusion and Social Engagement -tutkimushanketta keräämääni etnografiseen tutkimusaineistoon.