23.02.2018

9. Viestintäpolitiikka ja mediatalous

Työryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa viestintäpolitiikan vaikutus median kehitykseen, liiketoimintamallien muutokset sekä yleisösuhteen muutosten tuomat uudistustarpeet. Työryhmässä pohditaan esimerkiksi, mikä on valtion ja viestintäpolitiikan rooli suhteessa media-alan tulevaisuuteen ja haasteisiin. Ryhmässä tarkastellaan myös viestintäpolitiikan sekä yleisen talous- ja kilpailupolitiikan vuorovaikutusta kansallisella tasolla sekä toisaalta kansallisen viestintäpolitiikan rajallisuutta nykyisessä mediamaailmassa.

Kenen etuja kansallinen viestintäpolitiikka edistää - ja ovatko sen tavoitteet ja painotukset muuttumassa? Mikä on luottamuksen rooli viestintäpolitiikassa? Entä miten media puhuu viestintäpolitiikasta ja alan taloudesta? Millaisia muutoksia mediasisältöjen tuotannon, jakelun ja kulutuksen digitalisoituminen merkitsee mediayhtiöiden liiketoimintamalleille? Miten verkossa voi tehdä tulosta journalismilla? Miten mainonta muuttuu?

Sekä suomalaisia että kansainvälisiä viestintäpolitiikan ja mediatalouden kysymyksiä käsittelevät esitykset, tapaustutkimuksista teoreettisiin puheenvuoroihin, ovat tervetulleita. Työryhmän taustajärjestäjänä on Helsinki Media Policy Research Group (Helsingin yliopisto), jonka puolesta vetäjinä toimivat yliopistonlehtori ja dosentti Marko Ala-Fossi Tampereen yliopistosta ja yliopistotutkija Katja Lehtisaari Helsingin yliopistosta.

Abstraktit voi lähettää Marko Ala-Fossille osoitteeseen Marko.Ala-Fossi(at)uta.fi ja Katja Lehtisaarelle osoitteeseen katja.lehtisaari(at)helsinki.fi (abstraktit pyydetään lähettämään molempiin osoitteisiin).

Työryhmän abstraktit