27.02.2018

Mediapolitiikan tila ja sen mittaaminen

Roundtable-paneeli

Paneeli esittelee maaliskuussa 2018 valmistuvan Mediapolitiikan tila ja sen mittaaminen -selvityksen tulokset. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa yhteiskuntatieteellinen perusselvitys mediapolitiikan nykytilasta Suomessa. Hankkeessa kuvataan, mitä mediapolitiikan tilasta eri aineistojen kautta nyt tiedetään. Lisäksi siinä tarkastellaan mediapolitiikan eri osa-alueiden politiikkatavoitteiden saavuttamisen mittaamiseen soveltuvia aineistoja, menetelmiä sekä jo käytössä olevia malleja ja mittareita.

Eri mallien arvioinnin ja kansainvälisen vertailun lisäksi hankkeessa kehitetään tarvittaessa kokonaan uusia malleja. Tämän pohjalta hankkeen loppuraporttiin laaditaan ehdotus niistä aineistoista ja menetelmistä (mittaristo), joiden avulla Suomen mediapolitiikan eri osa-alueiden kehitystä olisi mielekästä ryhtyä koordinoidusti seuraamaan.

Tutkimushankkeen vastuulliset johtajat ovat Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnan varadekaani, tutkimusjohtaja Katja Valaskivi ja Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, viestintäpolitiikan professori Hannu Nieminen. Hankkeen koordinaattori on dosentti, yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi Tampereen yliopistosta.

 Paneelissa on mukana myös edustajat hankkeen työpaketeista:

TP 1: Kansalaisten viestinnälliset perusoikeudet / Anette Alén-Savikko & Jockum Hildén /HY

TP 2: Pääsy viestintäverkkoihin ja sisältöihin / Marko Ala-Fossi / TaY

TP 3: Median monimuotoisuus ja moniarvoisuus/ Heikki Hellman / TaY & Heikki Kuutti / JY

TP 4: Käyttäjien ja yhteiskunnan suojelu / Ilmari Hiltunen & Paula Haara / TaY

TP 5: Median läpinäkyvyys ja vastuu /Juha Herkman & Janne Matikainen / HY

TP 6: Taloudellinen ja rakenteellinen kehitys / Mikko Grönlund /TuY & Katja Lehtisaari/ HY

TP 7: Päätöksenteko ja policy / Johanna Jääsaari & Kari Karppinen / HY

TP 8: Kansainvälinen vertailu / Jockum Hildén / HY