27.02.2018

Miten Suomesta tuli mobiilidatan käytön kärkimaa?

Marko Ala-Fossi, Tampereen yliopisto

OECD:n uuden tilaston mukaan Euroopan Unionin harvimmin asutussa jäsenmaassa käytetään eniten mobiilidataa liittymää kohden koko maailmassa eli keskimäärin 11 gigatavua kuukaudessa. Kyse ei ole sattumasta, koska Suomi on tietoisesti tukenut mobiilialan teollisuutta erilaisten poliittisten ratkaisujen avulla jo useamman vuosikymmenen ajan. Esimerkiksi taajuushuutokaupat otettiin Suomessa käyttöön viimeisenä EU-maana. Sittemmin Suomi on myös ainoana jäsenvaltiona vastustanut EU:n ehdotusta television UHF-taajuuksien hitaammasta siirrosta mobiilikäyttöön.

Valtiovallan vahvalla poliittisella tuella mobiilialan tavoitteille on kuitenkin kääntöpuolensa kotimarkkinoilla, sillä matkaviestinverkkoja huomattavasti luotettavampien ja nopeampien, mutta kalliimpien kiinteiden laajakaistayhteyksien kehitys on Suomessa jäänyt EU:n keskikastiin ja muita Pohjoismaita heikommaksi etenkin haja-asutusalueilla. Paperissa tarkastellaan Suomen tähänastista laajakaista- ja taajuuspolitiikkaa sekä historiallisessa että eurooppalaisessa kontekstissa poliittisen taloustieteen ja uuden institutionalismin näkökulmista.