05.12.2017

På svenska

Välkommen till Medie- och kommunikationsforskardagarna i Jyväskylä den 27–28 april 2018. Temat för MEVI2018-forskardagarna är “Media och Hoppet”. Keynote-talare i konferensen är professor Lucy Küng från Oxford Universitets Reuters-Institut och docent Anne Kaun från Södertörn Universitet, Stockholm. Professor Küng är en expert i mediestrategi, innovation och ledarskap i den digitala tidsåldern. Docent Kaun är en specialist i digital medieaktivism.

Kommunikation spelar en betydande roll i världen med många olika samhälleliga, teknologiska och ekonomiska ändringar. Vilka är de berättelser vi beskriver och återvinner om det förflutna, om nutiden och framför allt om framtiden? Meningen är att diskutera möjligheter som kommunikatörer och kommunikations forskare har att frambringa hopp.

MEVI2018 har 13 arbetsgrupper:

 1. Kriittinen mediateoria [kritisk medieteori]
 2. Mediahistoria: Media tavoitteitaan määrittämässä
 3. Huominen on (epä)toivoa täynnä: media, menneisyys ja tulevaisuuden tarinat
 4. Mediakasvatus, kriittinen medialukutaito ja osallisuuden kulttuuri
 5. Media, teknologia ja yhteiskunta
 6. Viestinnän muuttuva etiikka
 7. Toivo moniäänisestä elokuvasta
 8. Vertaisena verkossa – Tuki, tunteet ja hyvinvointi verkkotiloissa
 9. Viestintäpolitiikka ja mediatalous
 10. Fanius ja osallistuva mediatuotanto digitaalisella ajalla
 11. Journalismin innovaatiot ja uudet bisnesmallit
 12. Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä
 13. Toivoton journalismi

 

Skicka ett max 250 ord långt abstrakt med titel till lämplig arbetsgruppledare före 2.2.2018. Beskrivningar och kontaktuppgifter av varje arbetsgrupp finns här: www.jyu.fi/mevi2018. Om det finns inga lämpliga grupper för ditt tema kan du också föreslå en panel om något speciellt tema.

Arrangörerna meddelar om godkännande 16.2.2018. Den sista anmälnings- och betalningsdagen är 13.4.2018.

Mevi2018 organisatörer välkomnar Dig till Jyväskylä!
Om du har något at fråga, kontakta oss i mevi2018@jyu.fi
#mevi2018
facebook.com/mevi2018