26.04.2018

Pohjoismaisen tutkimusyhteistyön tulevaisuus

Ag C233

Pohjoismainen tietokeskus NORDICOM on palvellut pohjoismaisia viestinnän tutkijoita vuosikymmenet. Keskuksen rahoitus on vähentynyt ja toimintamahdollisuudet kaventuneet. Vuoden 2017 loppuun asti Suomessa pohjoismaisen yhteistyön käytännöistä vastasi puolipäiväinen informaatikko. Tällä hetkellä suomalaisissa yliopistoissa ei ole yhtään henkilöresurssia, jonka tehtäviin kuuluisi NORDICOM-yhteistyöhön liittyvät tehtävät. Paneelissa keskustellaan tilanteesta ja mahdollisuuksista jatkaa pohjoismaista viestintätieteellistä yhteistyötä: Mitkä tehtävät ovat tutkimusyhteistyölle välttämättömiä? Miten työt jatkossa hoidetaan? Voisiko tehtävät jakaa eri yliopistojen kesken?

Paneelin aluksi Nordicom johtaja Jonas Ohlsson esittelee pohjoismaisen yhteistyön tulevia tehtäviä. Keskustelemassa Yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi (Tampereen yliopisto), professori Ulla-Maija Kivikuru (Svenska social- och kommunalhögskolan / Helsingin yliopisto), informaatikko Eija Poteri (Tampereen yliopisto) Yliopistotutkija Turo Uskali (Jyväskylän yliopisto) ja professori Esa Väliverronen (Helsingin yliopisto). Paneelin puheenjohtajana toimii yliopistotutkija Sinikka Torkkola (Tampereen yliopisto).