13.11.2018

Tutkimusprofiili

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tutkimusprofiili ja -strategia

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tutkimuksen kohteena ovat muuttuvat, kehittyvät ja vaihtelevat kielelliset, viestinnälliset ja kulttuuriset käytänteet, joiden kautta yksilöt ovat vuorovaikutuksessa eri tilanteissa ja ympäristöissä. Tutkimushankkeissamme tarkastelemme näitä erilaisia kielellisen ja viestinnällisen toiminnan muotoja ja prosesseja.

 

Tutkimusstrategia 2017-2020Tutkimusstrategia 2017-2020 sanapilvi

Kielitieteiden RECLAS-profilointihanke

 

Aikaisemmat tutkimusstrategiat ja -profiilit:
Kielitieteiden tutkimusstrategia 2015-2017
Viestintätieteiden tutkimusstrategia 2013-
Kielitieteiden tutkimusprofiili