Alumnit

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen alumnitoiminta tuo yhteen kaikki opiskelijat, jotka ovat valmistuneet Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan jokin laitoksemme oppiaine. Alumnitoiminnan tarkoituksena on ylläpitää yhteistyötä alumnien, opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan välillä. Yhteistyön avulla voidaan tuoda yhteen monipuolista, kaikkia osapuolia hyödyttävää asiantuntemusta ja tietoutta.

Lisätietoa alumnitoiminnasta oppiaineittain:

Lisätietoa alumnitoiminnasta yliopistotasolla: Jyväskylän yliopiston alumnitoiminta