Alumnikysely

Kysely kielten laitokselta valmistuneille

Oletko valmistunut kielten laitokselta? Jos vastasit kyllä, vastaa alla olevaan kyselyymme, jolla kartoitetaan taustatietoja laitoksen koulutus- ja alumnitoiminnan kehittämistarpeisiin. Tarkoituksena on samalla luoda ajan tasalla oleva alumnien yhteystietorekisteri.

Taustatiedot
Yhteystietojen jako Yhteystietoni saa luovuttaa muille alumneille:


Opinnot
Työura
Työnantajan nimen julkaisulupa Työnantajani nimen saa julkaista kielten laitoksen nettisivuilla:


Työnimikkeen julkaisulupa Työtehtäväni/-nimikkeen ja työnkuvan saa julkaista kielten laitoksen nettisivuilla:


Yhteistyömahdollisuudet
Oletko kiinnostunut kertomaan kuulumisistasi laitoksen opiskelijoille, henkilökunnalle ja muille alumneille mahdollisissa alumnitapahtumissa?


Oletko kiinnostunut kertomaan työstäsi laitoksen työelämäkursseilla ja -tapahtumissa?


Oletko kiinnostunut suunnittelemaan verkostotoimintaa aktiivialumnien verkostossa (AAVE)?


Toivotko laitoksen tarjoavan alumneille koulutusta? Millaista? Jos vastaat kyllä, kuvaile seuraavaan kenttään millaista.


Muita terveisiä

Kerrothan myös kurssikavereillesi tästä kyselystä!