20.04.2017

Laura Nieminen

Laura Nieminen

HR-asiantuntija

Tokmanni Oy

 

"Kielet ja kauppatieteet ovat hyvä yhdistelmä. Varmista, että hallitset näppärästi esim. Excelin käytön, sekä viestit hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti. Opettele ymmärtämään liiketoiminnan peruskäsitteitä ja irrottaudu ns. humanistin roolista."

 

Mikä on koulutuksesi?
Päädyin lukion jälkeen opiskelemaan englannin kieltä pääaineena. Jo alusta alkaen minulle oli kuitenkin selvää, että kielten opettajan tehtävät eivät kiinnosta minua, siispä jätin ajatuksen opettajaopinnoista hautumaan ja suoritin rauhassa pääaineen opintoja eteenpäin, sillä olin suorittanut jo yhden sivuaineen (Intercultural Studies) aikaisemmin avoimen yliopiston kautta. Opiskelin yhden lukukauden Erasmus-vaihdossa Espanjassa, ja sieltä tultuani päädyin suorittamaan pedagogiset opinnot ikään kuin varmuuden vuoksi, vaikka ajatukseni opettajan työstä eivät olleet muuttuneet. Aloin kiinnostua enemmän kauppatieteistä, ja suoritin sivuaineena vielä Basic Business Studies- perusopinnot sekä palveluliiketoiminnan aineopinnot. Graduni kirjoitin pankin asiakaspalvelijoiden englannin kielen käytöstä. Opintojen aikana en toiminut ainejärjestössä tai muissa luottamustoimissa, mutta työskentelin opintojen ohella erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä.

Mille työnantajalle työskentelet ja mitä tehtävänkuvasi sisältää?
Tällä hetkellä olen opintovapaalla HR-asiantuntijan työstäni kaupan alalla. Asun Saksassa ja vuoden aikana olen suorittanut täydennysopintoina johtamisen aineopinnot sekä ensi keväänä vielä aikuiskasvatuksen aineopinnot avoimen yliopiston kautta. Työni HR-asiantuntijana käsittää lähinnä osaamisen kehittämisen tehtäviä. Vastaan yrityksen verkko-oppimisen kehittämisestä, suunnittelen ja järjestän erilaisia koulutuksia ja valmennuksia sekä toimin esimiesten tukena rekrytoinneissa ja kehitän rekrytointi- ja perehdytysprosesseja. Toisinaan toimin kouluttajana yrityksen sisäisissä koulutuksissa. Lisäksi osallistun erilaisiin henkilöstön kehittämisen projekteihin, mm. viime vuonna kirjoitimme työparini kanssa oppaan esimiestyön hyvistä käytännöistä. Jonkin verran olen tehnyt myös käännöksiä.

Miten päädyit nykyiseen työhösi? Missä työskentelit tätä ennen?
Opintojen jälkeen toimin ensin kielikoulutus- ja käännöstoimistossa koordinaattorina. Tehtävääni kuului sekä koulutusten että käännösten koordinointia että myyntiä. Toimiminen kansainvälisessä ympäristössä oli ihanteellista, mutta myyntityö oli haastavaa ja vähemmän mieluisaa. Sen jälkeen siirryin pieneen it-alan yritykseen koulutussuunnittelijaksi. Toimin koulutusten yhteyshenkilönä asiakkaisiin ja paikallisiin ely-keskuksiin. Suunnittelimme laajoja muutoskoulutuksia erilaisille suomalaisille ja kansainvälisille it-alan yrityksille. It-alalta siirryin nykyiseen tehtävääni HR-asioiden pariin, joka on tähän mennessä tuntunut eniten omalta alalta.

Esimerkki tyypillisestä työpäivästä ja mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?
Tyypillinen työpäiväni sisältää useimmiten yhteistyötä yrityksen eri osastojen tai ulkopuolisten kouluttajien/konsulttien kanssa. Tämä tarkoittaa kokouksissa istumista, suunnittelua, aikatauluttamista, ideoiden esittelyä, neuvottelua jne. Lisäksi vastailen sähköpostilla tai puhelimitse esimiesten kysymyksiin ja tiedusteluihin. Myös säännöllistä raportointia mahtuu työpäiviin. Nykyisessä työssäni tarvitsen harmillisen vähän vieraita kieliä, mutta englannin kielen taitoani on välillä tarvittu yllättävissäkin tilanteissa. Siitä on siis ehdottomasti etua. Mielestäni yksi tärkeimmistä osaamisista on kyky hahmottaa yrityksen toimintaa strategisesta näkökulmasta ja uskallus esittää ideoita, neuvotella ja perustella. Toimimme henkilöstön kehittämisen parissa jatkuvasti osana yrityksen strategista päätöksentekoa, ja meidän täytyy olla hereillä ja ymmärtää, mitä yrityksessä tapahtuu ja mihin suuntaan olemme menossa. Osaamisen kehittämisen tulisi aina olla pari askelta edellä ja ennakoida tulevia muutoksia. Kauppatieteellisistä opinnoista ja ajattelutavasta on hyötyä, mutta tärkeänä pidän myös kykyä kuunnella ja tulkita ihmisten erilaisia käyttäytymismalleja - esimerkiksi esimiestyön kehittämisen parissa hyötyä on ollut myös kasvatustieteen opinnoista. Opettajaopinnot ovat mielestäni olleet selkeä etu työtä kuin työtä haettaessa, vaikka kyseessä ei ole ollutkaan opettajan työ. Monessa työssä nimittäin vaaditaan esiintymistaitoja ja arvostetaan mahdollisuutta toimia kouluttajan roolissa.

Vinkkejä tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?
Kielet ja kauppatieteet ovat hyvä yhdistelmä. Pohdi, mikä sinua erityisesti henkilöstöhallinnon työssä kiinnostaa - osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi vai kenties palkkahallinto - ja mitä hyötyä sinun kyvyistäsi ja ominaisuuksistasi olisi henkilöstön parissa tehtävässä työssä. Seuraa ajankohtaista alan keskustelua ja pysy muutenkin ajan hermolla esim. verkostoitumalla. Henkilöstöhallinnon työt voi hyvin aloittaa vaikka HR-assistentin tehtävistä, sillä työn sisällöt voivat vaihdella paljon eri organisaatioiden välillä ja isommissa yrityksissä on mahdollista päästä osallistumaan erilaisiin projekteihin ja kasvattaa osaamistaan sitä kautta. Varmista, että hallitset näppärästi esim. Excelin käytön, sekä viestit hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti. Opettele ymmärtämään liiketoiminnan peruskäsitteitä ja irrottaudu ns. humanistin roolista.