29.07.2015

Sari Haverinen

Julkaistu 02/2008
  • Nimi: Sari Haverinen, FM
  • Opiskeluaika: 1993 - 1998.
  • Pääaine: Suomen kieli
  • Sivuaineet: kotimainen kirjallisuus, yhteisöviestintä, opettajan pedagogiset opinnot

Opiskelin suomen kieltä Jyväskylän yliopistossa vuosina 1993–1998, sivuaineena minulla oli  kotimainen kirjallisuus. Lisäksi suoritin pedagogiset opinnot opettajan pätevyyttä varten sekä  yhteisöviestinnän perusopinnot.

Opiskelun loppuvaiheessa sekä valmistumisen jälkeen opetin maahanmuuttajille suomen kieltä  noin puolentoista vuoden ajan; ensin Jyväskylän aikuisopistossa ja sen jälkeen Jyväskylän työväenopistossa.  Työ S2-opettajana antoi täysin uuden ja erilaisen näkökulman omaan äidinkieleen, koska kieltä opetetaan vieraana kielenä. Työ oli mielenkiintoista, mutta aluksi myös raskasta, koska oppimateriaaleja joutui tekemään melko paljon ja lisäksi oli opeteltava esimerkiksi verbiryhmityksiä ja taivutuspäätteiden lisäämissääntöjä -  eli siis asioita, jotka äidinkielestä osaa itse automaattisesti niitä sen kummemmin ajattelematta.  Oman suolansa työhön antoivat opiskelijat, jotka kysyivät hyvinkin yllättäviä kysymyksiä - juuri niistä asioista, joita ei itse ollut joutunut koskaan pohtimaan.

Vuoden 2000 keväällä näytti kuitenkin siltä, että maahanmuuttajakursseja ei olisi ollut syksyllä kovin paljon  tarjolla, joten päätin hakeutua muihin tehtäviin. AAC Global Oy, koulutus- ja käännöspalveluja tarjoava yritys, oli juuri tuolloin avannut toimiston Jyväskylään. Päätin siis lähettää AAC:hen avoimen hakemuksen, jossa hain kielenhuoltotöitä. Hakemus tuotti tulosta, ja aloitin työt AAC:ssä kesäkuussa 2000 aluksi freelance-kielenhuoltajana. Elokuusta 2000 alkaen olen toiminut yrityksessä QA Managerina, vastuualueena suomenkielisten käännösten laatu. Käännökset ovat aihepiiriltään lähinnä käyttöohjetekstejä sekä teknisiä tekstejä, tosin joukkoon mahtuu  silloin tällöin "välipalaksi" myös markkinointi- ja tiedotetekstejä.

Osan teksteistä tarkistan itse ja osan lähetän freelance-kielenhuoltajille tarkistettaviksi. Lisäksi testaan uusia kääntäjäehdokkaita sekä kielenhuoltajia, ohjaan ja opastan kääntäjiä tarpeen mukaan kielenhuoltoon liittyvissä asioissa sekä seuraan freelance-kielenhuoltajien työn laatua.

Työssäni on ensiarvoisen tärkeää hallita kielenhuoltoon kuuluvat asiat. Lisäksi on tärkeää osata käyttää eri lähteitä, joista tarvittavaa tietoa löytyy. Suomen kielen opintoihin sisältyi melko vähän varsinaisia kielenhuolto-opintoja, mutta esimerkiksi proseminaari- ja seminaarikursseilla kielenhuoltoasioita käsiteltiin tarpeen mukaan.

Suomen kielen opinnoista olen saanut tärkeää tietoa kielen historiasta ja taustasta, minkä ansiosta pystyn ymmärtämään kielen ilmiöitä ja niiden kehittymistä. Mielestäni suorittamani tutkinto on ollut työelämässä varsin käyttökelpoinen. Näin jälkeenpäin ajatellen olisi ehkä kannattanut suorittaa enemmän yhteisöviestinnän opintoja, esimerkiksi aineopinnot perusopintojen lisäksi.