29.07.2015

Annakaisa Vääräniemi

Julkaistu 03/2013

Annakaisa Vääräniemi opiskeli Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan suomen kieltä. Sivuaineina hänellä oli muun muassa journalistiikka sekä Visual Communications ja Taloustieteet humanisteille -opintokokonaisuudet. Annakaisan mielestä Visual Communications -opinnot olivat yliopiston parasta antia, koska niissä opetus oli käytännön läheistä, poikkitieteellistä ja työelämään suuntautuvaa.

Annakaisa työskentelee tällä hetkellä Markkinointiviestintä Dialogin palveluksessa, joka on A-lehdet Oy:n tytäryhtiö. Hän on Pirkka-lehden toimitussihteeri. Ennen nykyistä työpaikkaansa hän työskenteli Taloussanomissa seitsemän vuotta erilaisissa tehtävissä: toimitussihteerinä, uutistuottajana ja verkkotoimituksen esimiehenä.

Annakaisa hakeutui jo opintojensa alkuvaiheessa aktiivisesti oman alansa työtehtäviin ja työskenteli muun muassa Jyväskylän Ylioppilaslehdessä eli Jylkkärissä kaksi vuotta. Jo tätä ennen ja tämän jälkeen hän teki erimittaisia ajanjaksoja talous-, järjestö- ja maakuntalehdissä. Valmistumisensa jälkeen Annakaisa ehti olla työttömänä vain pari kuukautta ennen työpaikan saantia. Työttömyys johtui paljolti siitä, että hän halusi itse miettiä, millaisiin tehtäviin ja minne päin Suomea – tai maailmaa – hän aikoo tähdätä. Juuri ennen valmistumistaan hän oli hakeutunut Cimon kautta töihin Canadan Sanomiin Thunder Bayhin, jossa hän työskenteli puoli vuotta.

Opinnot antoivat Annakaisan mielestä hyvän pohjan työelämälle, mutta moitteita saa pääaineopintojen painottuminen opettajuuteen. Toisenlaiselle uralle aikovalta vaadittiin paljon oma-aloitteisuutta sekä sitä, että otti asioista itse selvää. Annakaisa on työskennellyt työprojektiensa ohessa myös ammattikorkeakoulussa ja hän kokee, että sillä puolella on paremmat kontaktit työelämään kuin yliopistossa.

Opintojensa aikana Annakaisa oli mukana suomen kielen opiskelijoiden ainejärjestö Sanen toiminnassa. Suoraa yhteyttä tai hyötyä hän ei koe siitä työelämään olleen, mutta järjestötoiminnassa hän oppi kuitenkin verkostoitumista ja yhteisöllistä toimintaa.