29.07.2015

Eeva Helameri

Julkaistu 03/2008

Perustiedot:

 • Nimi: Eeva Helameri
 • Pääaine: englanti
 • Sivuaineet: psykologia, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka & journalistiikka (perusopinnot)), etnologia ja Intercultural Studies (hajakursseja)
 • Valmistumisvuosi: 2005
 • Nykyinen työtehtävä/titteli: kv-tiedottaja
 • Työnantaja: Jykes

Opinnot:

 1. Miksi valitsi kyseisen alan ja oppiaineet? Englanti oli aina tuntunut helpolta ja kiinnostui kielestä ja englanninkielisen alueen kulttuurista entistä enemmän vietettyään vuoden vaihto-oppilaana Uudessa-Seelannissa 1996. Opeksi Eeva ei kuitenkaan koskaan halunnut.
 2. Opiskelun aikaisista kokemuksista (harrastustoiminta, aktiivisuus opiskelijajärjestöissä, muu toiminta) Ei ollut järjestöissä aktiivinen, luki paljon englanninkielistä kirjallisuutta.
 3. Mitkä tekijät opinnoissasi ovat olleet merkityksellisiä työelämän kannalta? Käytännön taitoja jossain määrin tarjosivat ainoastaan journalistiikan opinnot. Kielitaito ja etenkin kielen käyttäminen kohenivat yliopistolla totta kai, mutta kokee kielitaitonsa olleen hyvä jo ennen opintoja. Kokonaisuudessaan yliopisto-opinnot kehittivät ennen kaikkea organisointikykyä, kokonaisuuksien hallintaa ja tiedonetsintätaitoa.
 4. Mitä työelämätaitoja jäi opinnoiltaan kaipaamaan? Talouspuolen osaamista käytännössä, projektiosaamista ja viestintätaitoja.  ATK-tarjonta humanisteille ei missään nimessä vastaa työelämän vaatimuksia.

Aikaisempi työkokemus:

 1. Aikaisempi työkokemus lyhyesti: Opiskeluaikana oli kesätöissä ja osa-aikatöissä esim. teknisenä asiakaspalvelijana. Merkittävä tulevan työuran kannalta oli kielten laitoksen harjoittelupaikka yliopiston viestinnällä, jossa teki esimerkiksi juttuja yliopistolehti Tiedonjyvään. Valmistumisen jälkeisen hetkellisen työttömyyden jälkeen pääsi työelämänvalmennukseen yliopiston Agora Centeriin, jossa teki mm. toimisto- ja kääntämistöitä sekä opetteli projektien taloushallintoa ja jonne sitten myös pääsi valmennuksen jälkeen projektisihteeriksi. Sai siinä työssä tärkeää kokemusta mm. EU-rahoitteisista projekteista ja taloushallinnosta, joista ei aikaisemmin ollut erityisen kiinnostunut mutta jotka osoittautuivat erittäin hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksikin. Sai nykyisen työnsä lehti-ilmoituksen kautta.
 1. Miten työelämään siirtyminen sujui valmistumisen jälkeen? Korostaa avoimen mielen, aktiivisuuden ja työharjoittelun merkitystä.
 2. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet työllistymiseen ja työelämäpolun muodostumiseen sellaiseksi kuin se on (tietyt opinnot/taidot, harrastukset, persoonallisuus…)? Kaikkein tärkeintä on avoin mieli ja laaja-alainen katsantokanta työnhaussa sekä monipuolinen osaaminen. Harjoittelu ja kontaktit olivat oleellisia.

Nykyinen työtehtävä:

 1. Mitä tehtäviä nykyinen työ pitää sisällään? On tällä hetkellä kv-tiedottajana Jykesin hallinnoimassa hankkeessa, jonka viestintäosion tavoitteena on viedä Keski-Suomea (maakuntaa ja yrityksiä) maailman kartalle yhteisen brändin alla. Käytännössä kv-tiedottajan hyvin monipuoliseen tehtävänkuvaan kuuluu mm. tiedotus hankkeen sisällä ja sen monille yhteistyökumppaneille, budjetin seuranta, ideointi, markkinointi ja sisällöntuottaminen brändin uudistuneen visuaalisen ilmeen luominen, tavaramerkin rekisteröinti, erittäin tärkeänä osana maakuntaa kansainvälisesti markkinoivan sivuston suunnittelu ja toteutus – ja ennen kaikkea hänen tulee pitää langat käsissään, mitä tahansa eteen tuleekin. Työn tukena ja linjauksien tekijänä on maakunnan toimijoista koostuva ryhmä. Olennaista työssä on myös kv-suuntautuneisuus (kuten ulkomaisten partnerien kanssa asiointi ja erilaisten tekstien laadinta englanniksi).
 2. Millaista osaamista (tietoja, taitoja/asennetta) siinä vaaditaan? Yhteistyötaitoja, organisointikykyä, kielitaitoa, viestintä- ja markkinointitaitoja sekä talous- ja projektiosaamista
 3. Lisäkoulutus? Aloitti avoimen yliopiston puolella yhteisöviestinnän opiskelun, mutta koki sen liian työlääksi töiden ohella. On osallistunut työnantajan kautta erilaisiin projektihallinnan, kuvankäsittelyn ja liiketoiminnan osaamisen täsmäkoulutuksiin.

Tulevaisuus:

 1. Visio työurasta: Mihin tähtää ja missä haluaisi kehittyä? Tällä hetkellä on antoisaa kokeilla eri aloja, mutta toivoisi, että olisi kymmenen vuoden päästä vakituisessa työsuhteessa. Eeva haluaa pätevöityä entisestään ja yritysmaailma kiinnostaa häntä. Unelmahommakseen nimeää viestintä- ja markkinapäällikön viran.