20.04.2017

Saija Kyllönen

Julkaistu 09/2014

Saija Kyllönen

Suunnittelija Jyväskylän yliopiston opintopalveluiden opintotuessa, opintotukilautakunnan sihteeri


”Työssäni suomen kielen opinnoistani on suuri hyöty. Käsittelemme täällä valtavaa määrää erilaisia tekstejä ja kieli on työvälineemme. Koska myös lopputulos on työssämme lähes poikkeuksetta A4, on hyvä kielitaju tässä työssä tärkeä.”

 

Mikä on koulutuksesi? Milloin valmistuit?
Olen valmistunut Jyväskylän yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenani suomen kieli. Opiskelin yliopistossa vuosina 1992 - 2004. Sivuaineinani luin kotimaista kirjallisuutta, kasvatustiedettä ja folkloristiikkaa. Minusta piti tulla opettaja, mutta jo opintojeni keskivaiheilla tulin siihen tulokseen, ettei se ole minun juttuni.
Hallinnolliset asiat ovat aina kiinnostaneet minua. Opintojeni aikana työskentelin Kelan opintotukikeskuksessa, jonka valtakunnalliseen puhelinneuvontaan päädyin töihin kesällä 1997. Kyseisiin työtehtäviin käsiksi pääsemiseen varmasti vaikutti se, että olin opintotukilautakunnan jäsen ja näin ollen hallitsin jo valmiiksi yliopiston tukisäännöstöä. Kesätyö venähti useammaksi vuodeksi. Valmistuessani toimin nykyisessä työpaikassani viransijaisena, mutta virka sattuikin tulemaan avoimeksi työjaksoni lopussa.  Hain työtä ja minut valittiin siihen.


Mille työnantajalle työskentelet?
Työnantajamme on Jyväskylän yliopisto, jonka kanssa Kela on sopinut ratkaisutoiminnan järjestämisestä ostopalveluna. Itse toimin viisihenkisen opintotukitiimimme vetäjänä. Työnimikkeeltäni olen  suunnittelija, mutta toimin myös opintotukilautakuntamme sihteerinä ja esittelijänä.
Opintotukitiimimme tekee paljon yhteistyötä muiden opintopalveluiden kanssa: kansainvälisten palveuiden kanssa asioimme opiskelijoiden ulkomaanjaksoihin liittyvissä asoissa ja muihin opiskelija- ja hakijapalveluihin olemme yhteydessä esimerkiksi rekisteripalveluasioissa. Olemme siis osa suurempaa Jyväskylän yliopiston opintopalveluiden yksikköä. Työympäristönä yliopisto on minulle mieleen – paitsi että se on instituutio, tuntuu se samalla elävältä organismilta. Täällä on ilo työskennellä, enkä ihan hevillä lähtisi muualle!

Millainen on tyypillinen työpäiväsi? Millaista osaamista työssäsi tarvitaan?
Tässä työssä en kahta samanlaista päivää näe. Tyypillinen työpäiväni sisältää niin kasvokkaista, sähköistä ja puhelimitse tapahtuvaa asiakaspalvelua kuin ratkaisutoimintaa ja palaverejakin. Kun saavun aamulla töihin, avaan ensimmäisenä sähköpostini, ja se pysyykin auki koko työpäiväni ajan. Aamupäivisin vastaa meistä kukin vuorollaan asiointipalvelun opintoneuvonnasta ja iltapäivisin puhelinneuvonnasta. Asiakaspalvelutehtävien lomassa harjoitamme ratkaisutoimintaa, konsultoimme toisiamme ja olemme yhteydessä eri yhteistyökumppaneihimme, kuten muuhun Kelan organisaatioon, työttömyyskassoihin ja vakuutusyhtiöihin. Lisäksi järjestestämme erilaisia tiedotustilaisuuksia ja pidämme yllä opintotuen verkkosivuja. Toimenkuvaani kuuluvat myös monenlaiset henkilöstön edustajan tehtävät, sillä toimin ammattiyhdistyksen (JYHY) puheenjohtajana.

Työssäni suomen kielen opinnoistani on suuri hyöty. Käsittelemme täällä valtavaa määrää erilaisia tekstejä ja kieli on työvälineemme. Koska myös lopputulos on työssämme lähes poikkeuksetta A4, on hyvä kielitaju tässä työssä tärkeä. Asiakirjojen vapaat tekstikentät täytyy osata täydentää asiakkaan kannalta mahdollisimman selkeiksi, sähköisessä viestinnässä tekstisisällöt on usein tuotettava kokonaan itse ja asiakkaiden tekstejä taas on pystyttävä tulkitsemaan oikein. Puheviestintäopintoni olen  kokenut hyödyllisiksi esimerkiksi tiedotustilaisuuksien järjestämisessä, yhteydenpidossa yhteistyökumppaneihimme, kollegoideni konsultoinnissa ja haastavissa asiakastilanteissa. Vieraiden kielten, kuten englannin kielen, taito on tässä työssä mittaamattoman arvokas, sillä ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä kasvaa koko ajan. Nyt jo useita vuosia tätä työtä tehneenä olen tullut siihen tulokseen, että myöskään hallinto- tai oikeustieteiden opinnoista ei olisi haittaa.


Vinkkejä tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?
Tämä työ sopii tiedonhaluiselle ja vaihtelua rakastavalle persoonalle, jolla on hyvä paineensietokyky. Keskeneräisyyttä ja tekemättömiä asioita on tässä työssä opittava sietämään. Työmme vaatii hyvien kielenkäyttötaitojen lisäksi myös sosiaalisia taitoja, neuvottelutaitoja sekä asiakaspalveluvalmiutta. Kiinnostus yhteiskunnallisia asioita ja yliopiston organisaatiota kohtaan on myös selvästi eduksi. Tämänkaltaiseen työhön haluaville suosittelen mahdollisimman laajoja kieliopintoja, puheviestinnän opiskelua sekä tietysti pyrkimistä jäseneksi oman yliopiston opintotukilautakuntaan.