20.04.2017

Leena Vuorenmaa

Leena Vuorenmaa

Verkkotiedottaja

Suomen Syöpäyhdistys

 

Leena Vuorenmaa

 

 

 

"Hanki vahva alan pohjakoulutus. Se antaa hyvän selkänojan työskentelylle. Tietyt viestinnän perusasiat pysyvät lähes samanlaisina riippumatta yhteisöstä."

Mikä on koulutuksesi?
Ennen Jyväskylään tuloani opiskelin Joensuun yliopiston alaisessa Kansainvälisen viestinnän laitoksessa Savonlinnassa. Siellä tein sivuaineena Jyväskylän silloisen soveltavan kielitieteen (nyk. yhteisöviestintä) opintoja. Savonlinnassa oli vain vähän sivuainevaihtoehtoja. Koska halusin isompaan yliopistoon ja jatkaa soveltavan kielitieteen opintoja, hain siirtoa Jyväskylään.

Aloitin Jyväskylässä opinnot vuonna 1994 ja valmistuin vuonna 2002 laajalla tutkinnolla. Pääaineenani opiskelin englantilaista filologiaa, ja tein yhteisöviestinnästä laajan sivuaineen. Lisäksi opiskelin suomea, tiedotusoppia, tietotekniikkaa, ranskaa. Heti valmistumiseni jälkeen tein vielä taloustiedon ja johtamisen opintokokonaisuuden.

En ikinä halunnut suuntautua opettajan uralle. Lisäksi kun tein tiedotusopin opintoja, kiinnostuin yhä enemmän viestinnästä. Pidin sitä aluksi haasteena, sillä olen aina hermoillut esiintymistä, ja halusin vahvistaa sitä puolta. Kuitenkin viestintähän on paljon muutakin, mutta vuosien varrella myös esiintymis- ja vuorovaikutustaitoni ovat kehittyneet.

Opintojen alussa olin mukana ainejärjestötoiminnassa, sitten Jyväskylän kansainvälisessä opiskelijajärjestössä, ja myös ylioppilaskunnan kansainvälisessä valiokunnassa. Nämä antoivat tärkeää kokemusta mm. yhdessä toimimisesta ja tapahtumien järjestämisestä

Yliopisto-opintojen jälkeen olen tehnyt mm. Verkkotiedottamisen erikoistumisopinnot Metropolia ammattikorkeakoulussa, Tiedeviestinnän opintokokonaisuuden Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa, Yhteisömanagerin opinnot Otavan opistossa, ja monia muita lyhyempiä kursseja.

Missä työskentelit ennen nykyistä työtäsi ja miten päädyit nykyiseen työhösi?
Kun gradun tekemisen aika koitti, halusin tehdä sen jollekin yritykselle siten, että työstäni olisi jotain hyötyä. Otin vanhanaikaisesti puhelinluettelon keltaiset sivut esille, ja soitin jyväskyläläisille viestintätoimistoille. Sain yhteen sovittua tapaamisen, ja he palkkasivat minut. Aika pian kävi ilmi, että kyseessä ei ollutkaan viestintätoimisto vaan it-alan yritys.

Viestintäassistentin työ vei mennessään ja gradu unohtui joksikin aikaa. Reilun kahden vuoden jälkeen it-kupla puhkesi ja firmalla alkoi mennä hieman heikommin. Tuli mm. lomautuksia, mikä kannusti minua tekemään opintoni valmiiksi. Sain yrityksestä materiaalia graduani varten: työssäni analysoin englanninkielisiä liikekirjeitä. Pian valmistumiseni jälkeen minut irtisanottiin taloudellisten ja tuotannollisten syiden takia, kuten moni muukin ko. yrityksestä.

Olin kuitenkin saanut tärkeää työkokemusta, ja valmistunut maisteriksi. Siten seuraavan työpaikan hakeminen viestintäalalta oli hivenen helpompaa. Pääsin töihin pieneen viestintätoimistoon Jyväskylässä - muistelen että sopimus oli työssä oppimista, johon sain tukea Työvoimatoimistosta. 

Jyväskylässä on melko vähän viestinnän työpaikkoja, ja kun yliopistosta valmistuu yhteisöviestinnän, puheviestinnän ja journalistiikan opiskelijoita, kilpailu on kova. Päätin vaihtaa kaupunkia, ja hain töitä Helsingistä. Olen tehnyt viestinnän töitä Helsingissä eri yhteisöissä pian 15 vuotta.

Ennen nykyistä työtäni työskentelin tiedottajana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun viestinnässä. Tein siellä lähinnä sisäistä viestintää, mutta myös jonkin verran ulkoista (juttuvinkit, toimittajatapaamiset, verkkosivut, some-kanavat). Myös Kauppakorkeakoulussa tein osan töistäni englanniksi, koska koulussa on paljon kansainvälisiä tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita. Työsopimukseni oli määräaikainen, joten sen lähestyessä loppuaan aloin hakea uutta paikkaa.

Ennen Aalto-yliopistoa olen ollut töissä mm. sosiaali- ja terveysministeriössä ja Raha-automaattiyhdistyksessä, joten siirtyminen sosiaali- ja terveysalan järjestöön oli aika luonnollinen jatkuma.

Mille työnantajalle työskentelet ja mitä tehtävänkuvasi sisältää?
Tällä hetkellä olen töissä Suomen Syöpäyhdistyksellä, teen kolmivuotisen EU-hankkeen viestintää. Hanketta vetää Slovenia, ja pääasiassa minä teen sen viestintää esimieheni kanssa. Hanke on aika laaja, siinä on mukana 25 eurooppalaista maata.

Suurin osa työstäni on verkkoviestintää. Päivitän ja ylläpidän hankkeen verkkosivuja, some-kanavia, ja toimitan uutiskirjettä. Työhöni kuuluu myös viestinnän suunnittelu, mittaaminen ja analysointi. Lisäksi pidän yhteyttä hankkeen eri toimijoihin mm. Sloveniassa, Italiassa, Belgiassa ja Ranskassa, luonnollisesti englanniksi.

Tehtävänkuvani sisältää myös erilaisten hankkeen materiaalien koordinointia, sekä tilaisuuksien järjestämistä. Teen myös välillä tiedotteita ja juttuvinkkejä, hoidan toimittajasuhteita, ja niin poispäin. Olen mukana myös yhdistyksen viestinnässä, vastaan englanninkielisestä Twitter-kanavasta, osallistun tapahtumatwiittaamiseen, otan kuvia, kirjoitan erilaisia tekstejä, oikoluen, kommentoin, ja hoidan satunnaisesti myös muita viestinnän tehtäviä.

Esimerkki tyypillisestä työpäivästä ja mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?
Tyypillinen työpäiväni alkaa sähköpostien tarkistamisella, ja niihin vastaamisella. Tämän jälkeen käyn some-kanavat läpi, katson mitä on tapahtunut, ja päivitän niitä. Päivän mittaan seuraan tietenkin some-kanavia, ja myös sähköpostia. Sitten työstän usein jotain verkkosivuille tarkoitettua tekstiä, joka on valmisteilla. Usein teen sen yhdessä hankkeen muiden toimijoiden kanssa, jolloin laitan tekstin kommenteille, tai pyydän muilta tekstiluonnosta jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Monesti myös koordinoin hankkeen toimijoiden kanssa joitain asioita, esim. kokouksiin tai muihin tapahtumiin liittyviä.

Tällä hetkellä aikaani vie myös kohtuullisesti hankkeen lopputuloksena syntyvän opaskirjan ja muiden materiaalien ulkoasu. Ne suunnittelee graafisen alan toimisto. Usein joku osio on kommenteilla, niitä pitää kerätä, ja samalla huolehtia, että materiaalit valmistuvat ajoissa.

Miltei päivittäin sparraan kollegoitani tai kysyn heiltä neuvoa. Luonnollisesti vaihdan ajatuksia ja ideoita esimieheni kanssa, sekä satunnaisesti myös hänen esimiehensä kanssa, joka on myös mukana hankkeessa. Nykyiseen työhöni kuuluu melko vähän kokouksia, mutta jonkin verran Skype-kokouksia, ja välillä myös matkustamista hankkeen kokouksiin. Esimerkiksi keväällä kävin Bukarestissa, ja loka-marraskuussa olen menossa Pariisiin.

Työni on aika itsenäistä, ja se vaatii viestinnän kokemusta ja näkemystä. Siinä tarvitaan organisointikykyä, priorisointi-, projektinhallinta- ja yhteistyötaitoja. Englanninkielen taidot ovat myös välttämättömät, kirjoitan lähes kaikki tekstit englanniksi. Luen myös paljon englanninkielisiä tekstejä.

Useampaa eri työtehtävää pitää hoitaa yhtäaikaa, ja muisti on kieltämättä välillä koetuksella. Auttaa, jos osaa kirjoittaa ja valokuvata. Vuorovaikutus- ja esiintymistaidoista ei ole haittaa. Myös myynti-, neuvottelu- ja konsultointikyvyt ovat tarpeen. Luonnollisesti tietotekniikkataidot (tekstin- ja kuvankäsittely, erilaiset ohjelmistot, jne) pitää olla vahvat ja ajan tasalla. Itse osaan html-koodia, josta on hyötyä.

Tämänhetkinen työni ei ole niin hektistä, kuin viestinnän tehtävät usein ovat. Toimittajat eivät soittele tai pyydä apua, tai muita pikaisia asioita ei yleensä tule varoittamatta hoidettavaksi.

Vinkkejä tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?

  • Hanki vahva alan pohjakoulutus. Se antaa hyvän selkänojan työskentelylle. Tietyt viestinnän perusasiat pysyvät lähes samanlaisina riippumatta yhteisöstä, ne kannattaa pitää mielessä. 
  • Viestintäala on jatkuvassa muutoksessa, ja osaamistaan täytyy päivittää koko ajan. Muun muassa verkko-osaaminen ja visuaalisuus on tärkeää. Esimerkiksi videot ovat nyt isossa roolissa, ja alalla tuntuu olevan aina joku buzz-asia. Kuitenkin em. perusasioiden osaamisella pääsee jo pitkälle.
  • Tärkeä taito on myös osata organisoida, priorisoida ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.
  • Olen itse pitänyt tärkeänä laaja-alaista osaamista, lisäksi olen ollut töissä kahdessa viestintätoimistossa. Niistä sain hyvää kokemusta mm. projektien vetämisestä ja liiketoiminnallista näkemystä.