20.04.2017

Maija Keskinen

Julkaistu 12/2014

Maija Keskinen

toiminnanjohtaja

Pohjola-Nordenin
Keski-Suomen piiri ry

 

”Yleisesti voisin sanoa, että kannattaa opiskella sivuaineina muutakin
kuin kieliä, esimerkiksi yhteiskuntatieteiden ja talousalan puolelta.
Monialaisesta osaamisesta ei ainakaan ole haittaa.”

 

Mikä on koulutuksesi?
Opiskelin Jyväskylän yliopistossa pääaineenani ruotsin kieli ja valmistuin maisteriksi vuonna 2004. Ennen yliopisto-opintojani opiskelin ruotsia ja englantia Kielet ja kulttuurit -linjalla Alkio-opistossa, jonka inspiroiva ruotsin opettaja sekä kiinnostukseni Pohjoismaita kohtaan vaikuttivat ruotsin kielen valintaan.  Sivuaineina opiskelin viron kieltä, etnologiaa ja yhteiskuntapolitiikkaa sekä lopuksi opettajan pedagogiset opinnot. Suoritin myös tanskan kielen perusopinnot. Kesällä 2001 olin kuukauden pituisessa kieliharjoittelussa Odensessa, Tanskassa.

Mille työnantajalle työskentelet ja mitä tehtävänkuvasi sisältää?
Työskentelen tällä hetkellä Pohjola-Nordenin Keski-Suomen piirin toiminnanjohtajana. Pohjola-Norden on valtakunnallinen järjestö, joka edistää pohjoismaista yhteistyötä. Keski-Suomen piirin lisäksi toimistooni kuuluvat Ruotsin konsulaatti sekä Pohjoismainen tiedotustoimisto, jota rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto. Tiedotustoimistoja on Pohjoismaissa yhteensä kahdeksan, joista Suomessa kaksi, Jyväskylässä ja Vaasassa. Työtehtäviini kuuluvat mm. erilaisten tapahtumien, koulutusten ja seminaarien järjestäminen sekä koulujen kanssa tehtävä yhteistyö.

Miten päädyit nykyiseen työhösi ja missä työskentelit sitä ennen?
Keväällä 2004 työskentelin ruotsin opettajana Saarijärven lukiossa ja tein myös opiskeluaikoina tekniikan alan käännöksiä. Olen myös toiminut ruotsin opettajana Jyväskylän ammattikoulussa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kielikeskuksella. Kesällä 2004 sain työtarjouksen Metsolta, jossa tein noin vuoden ajan käännöksiä suomesta ruotsiksi. Samaan aikaan olin mukana Pohjola-Nordenin toiminnassa ja tunsin edeltäjäni. Hänen kehotuksestaan hain paikkaa ja aloitinkin sitten työt lokakuussa 2007.

Esimerkki tyypillisestä työpäivästä ja mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?
Työpäiväni voivat olla todella erilaisia; työ on useasti toimistotyötä, mutta varsinaisesti en ole sidottu toimistoaikaan, töitä voi olla myös iltaisin tai viikonloppuisin. Tehtäviini kuuluvat erilaiset kokous- ja tapahtumajärjestelyt sekä tapahtumien suunnittelu. Lisäksi pidän tärkeänä tavata yhteistyökumppaneita usein ja viikoittain minulla onkin monia palavereja. Työmatkani suuntautuvat Helsinkiin tai vaihdellen eri Pohjoismaihin. Esimerkiksi Nordisk Afton on vuosittainen, marraskuun alussa järjestettävä tapahtuma, jossa on aina teemamaa ja jonne kutsutaan kyseisen maan suurlähettiläs. Ammattiopiston ravintola-alan opiskelijat myös valmistavat teemamaan mukaisen illallisen. Tänä vuonna teemamaana on Viro. Työssäni on tärkeää olla hyvät viestintätaidot, myös markkinoinnin ja taloushallinnon osaamisesta on paljon hyötyä. Ruotsin kieltä käytän päivittäin esimerkiksi ruotsalaisen Vaasan kollegani kanssa.

Mitä vinkkejä antaisit tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?
Yleisesti voisin sanoa, että kannattaa opiskella sivuaineina muutakin kuin kieliä, esimerkiksi yhteiskuntatieteiden ja talousalan puolelta. Monialaisesta osaamisesta ei ainakaan ole haittaa, minkä olen havainnut työvuosieni aikana. Hyvää ja monipuolista kielitaitoa arvostetaan kuitenkin joka alalla. Kannattaa myös tarttua pienempiinkin työmahdollisuuksiin, joita kohdalle sattuu, niistä voi aina poikia lisää, ja lisäksi järjestötoiminnassa mukana ollessa oppii monenlaisia kokouskäytänteitä, joista voi olla hyötyä työelämässä.