29.07.2015

Marja

Julkaistu 02/2008

  • Nimi: Marja (nimi muutettu)
  • Opiskeluaika/valmistunut: 1991-1999
  • Pääaine: Romaaninen filologia (ranskan kieli)
  • Sivuaineet: englanti, opettajan pedagogiset aineopinnot, filosofia + yrityksen taloustiede

Aloitin romaanisen filologian pääaineopiskelijana syksyllä -91 kirjoitettuani samana keväänä ylioppilaaksi. Suoritin kieliharjoittelun Liègen yliopistossa ranskankielisessä Belgiassa, Walloniassa. Käytännön kielitaito karttui mukavasti autenttisessa ympäristössä etenkin kun sai asua paikallisessa perheessä.

Yliopistoaikanani Jyväskylässä suoritin romaanisen ja englantilaisen filologian opintojen ohella mm. filosofian perusopinnot ja humanisteille suunnatun Yritys ja talous-opintokokonaisuuden ja totesin, ettei ainakaan teoreettinen logiikka ole minun alaani eivätkä myöskään maksimaalisen hyödyn ja voiton tavoittelun talousopit. Niinpä suuntauduin jo lukioaikana yhtenä mahdollisena suuntautumisvaihtoehtona pitämälleni koulutusalalle eli  opettajaopintoihin. Suoritin ensin kasvatustieteen perusopinnot sekä sitten opettajan pedagogiset aineopinnot.

Ennen kuin pro gradu-tutkielmani oli loppuunsaatettu, otin vastaan vt. lehtorin (englanti, ranska) määräaikaisen pestin Oriveden lukiossa.  Vuosi oli työteliäs ja opettavainen. Sen jälkeen pääsin ranskan ja englannin opettajaksi yläasteelle kotikaupunkiini ja pätevöidyin seuraavana syksynä työn ohessa. Siitä saakka olen opettanut nuorille rakastamaani ranskan kieltä ja kulttuuria. Yhden EU:n Comenius -kieliprojektin olen järjestänyt kollegan kanssa Ranskaan lukion kansainvälisyyskurssin puitteissa. C’était intéressant!

Sain muutama vuosi myöhemmin ranskan ja englannin lehtorin viran. Usean yläasteella opetetun vuoden jälkeen on motivoivaa ja virkistävää saada opettaa ranskan kieltä nykyään myös lukiossa. Lukio-opetuksessa saan paremmin hyödyntää omaa yliopisto-opinnoissa saatua tietotaitoani. Muistelen lämmöllä omia opiskeluaikojani Jyväskylän yliopistossa.

Parhain kielenopetusterveisin,
Marja, FM
lehtori