20.04.2017

Niina Pietiläinen

Julkaistu 10/2014

Niina Pietiläinen

Tekninen kirjoittaja

Digia Oy


"Vitsailen joskus kyselijöille, että teknisen kirjoittajan työtä voi ajatella kääntämisenä siinä mielessä, että käännän
"insinööriä" suomeksi tai englanniksi.”


Mikä on koulutuksesi?

Opiskelin Jyväskylän yliopistossa englanti pääaineena vuosina 2001-2008. Sivuaineina opiskelin romaanista filologiaa, Basic Business Studies -opintokokonaisuuden, naistutkimusta sekä jonkin verran kasvatustiedettä ja IT-opintoja.

Mille työnantajalle työskentelet ja mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?

Olen työskennellyt reilun kolmen vuoden ajan Digialla Digia Enterprise -nimisen toiminnanohjausjärjestelmän teknisenä kirjoittajana. Käytännössä siis kirjoitan ohjelmiston käyttöohjeita ja muuta dokumentaatiota. Nykyisessä työpaikassani kirjoitan pääosin suomeksi, missä olikin jonkin verran opettelemista, sillä taustani sekä opiskelujen että aiemman työkokemuksen osalta on englannin kielen suunnalla. Teknisen kirjoittajan työn lisäksi nykyiseen toimenkuvaani kuuluu myös järjestelmän testausta. Aiemmin toimin kirjoittamisen rinnalla asiakaspalvelutiimissä, eli vastailin järjestelmän käyttäjien tukipyyntöihin.

Kielitaidon lisäksi työssä vaaditaan rutkasti intoa opiskella järjestelmän toimintaa, joten yleisesti ottaen IT-alan tietämys ja alttius sekä erityisesti halu oppia on tärkeää. Harva kirjoittaja osaa valmiiksi dokumentoimansa asian, joten työssä oppiminen on avainasemassa ja erityisesti asenne on tärkeä. Tämä kannattaa ehdottomasti muistaa esimerkiksi työhakemuksissa ja haastatteluissa, muitakin kuin teknisen kirjoittajan töitä etsiessä - motivaatiolla voi paikata aukkoja osaamisessa!

Miten päädyit nykyiseen työhösi?

Tiesin aina haluavani opiskella englantia, mutta lähes yhtä varmasti, etten halunnut opettajaksi. Lähdin siis opiskelemaan paremminkin "kieliammattilaiseksi" kuin tietty ammatti tähtäimessä. Pitkään ajatuksenani oli kuitenkin hankkia myös opettajan pätevyys "turvaverkoksi" työelämän epävarmuudelle. Opintojen loppua kohden totesin kuitenkin, ettei open homma vain yksinkertaisesti olisi minua varten, joten pedagogiset opinnot jäivät tekemättä. Opettajan ammatin jälkeen seuraavaksi yleisin ura kieltenopiskelijoille lienee kääntäminen. Sitäkin harkitsin pitkään, mutta kääntäjien työn realiteetit arveluttivat. Kymmenen vuotta vanhempi isosiskoni oli työskennellyt vuosia teknisenä kirjoittajana, joten kuulin ammatista tarkemmin hänen kauttaan. Olin aina ollut jossain määrin kiinnostunut IT-alasta, mutten kuitenkaan riittävästi alkaakseni opiskella esimerkiksi koodausta enemmän. Teknisen kirjoittajan työssä koodaustaitoa ei tarvita (vaikkei siitä haittaakaan olisi, sillä se auttaisi ymmärtämään ohjelmistodokumentaation asia-alaa helpommin). Niinpä tämä ammatti vaikutti sekä kiinnostuksen kohteisiini että luonteeseeni sopivalta ja työllistymistäkin ajatellen potentiaaliselta uravaihtoehdolta.

Vinkkejä tähän työhön haluaville?

Pelkkä kielitaito ei riitä teknisen kirjoittajan työssä, sillä dokumentoitava asia on ymmärrettävä myös. Tulee käsittää miten järjestelmä tai laite toimii, jotta voi ohjeistaa, kuinka sitä tulee käyttää. Tässä vaaditaan taitoa asettua käyttäjän asemaan ja siten esimerkiksi käytettävyyden opiskelu voi olla hyödyllistä. Teknisen kirjoittajan tulee kyetä muuntamaan koodaajan näkökulma ("miten ominaisuus toimii") käyttäjän näkökulmaan ("miten saan tehtyä tämän asian") ja pystyä ilmaisemaan asia käyttäjän ymmärtämällä kielellä, joka on yleensä kaukana koodaajan teknisestä jargonista. Vitsailenkin joskus kyselijöille, jotka muistelevat minun tekevän kääntäjän töitä, että voi työtä kenties ajatella kääntämisenä siinä mielessä, että käännän "insinööriä" suomeksi tai englanniksi ;)

Teknisen kirjoittajan työnkuva voi olla tosi erilainen eri työpaikoissa: esimerkiksi käytettävät dokumentointityökalut ja työtavat vaihtelevat ja työskentelyorganisaatio voi olla monin eri tavoin järjestynyt. Joskus kirjoittaja työskentelee osana kirjoittajatiimiä, joskus yksinäisenä sutena. Itse koin, että ensimmäinen työpaikkani alihankkijalla, joka möi teknisen kirjoituksen palvelua asiakasyrityksille, oli hyvä oppikoulu ammattiin. Työssä pääsi näkemään erilaisia työskentely-ympäristöjä, käyttämään erilaisia dokumentaatiotyökaluja ja perehtymään erilaisiin dokumentoitaviin tuotteisiin. Työnantaja myös koulutti teknisen kirjoituksen kirjoitus- ja työtapoihin, mikä oli aloittavalle kirjoittajalle valtavan hyödyllistä. Tällainen työpaikka voikin olla hyvä vaihtoehto uran alussa, vaikka projektimuotoisessa työskentelyssä asiakasympäristössä on myös omat haasteensa: työt voivat olla lyhyitä pätkiä, työnkuva vaihteleva ja "vuokrakirjoittajalla" ei välttämättä ole yhtä paljon mahdollisuutta vaikuttaa asioihin.

Työpaikasta riippuen teknisen kirjoittajan työssä voi päästä hyödyntämään myös omaa, muuta erityisosaamista. Erityisesti IT-alan yleistietämyksen kehittämistä ja alan seuraamista suosittelen työhön haluaville. Tekniset kirjoittajat ovat usein harvoja humanisteja IT-maailmassa insinöörien ympäröimänä, joten jonkinlaisesta yhteisestä kosketuspinnasta on hyötyä. Aimo annos sitkeyttä ja ammattiylpeyttä tarvitaan myös, sillä tekninen kirjoittaja on usein ainoa henkilö, joka pitää dokumentaation kirjoittamisesta! Koodaajille toteutustensa dokumentointi on useimmiten "pakollinen paha" ja heidän kirjoittamansa pohjatiedot voivat olla tekniselle kirjoittajalle vajavaisia tai epäselviä. Usein tarvitaankin lisäselvitystä, jossa oma-aloitteisuus ja sitkeys on välttämätöntä. Tekninen kirjoittajakaan ei siis työskentele yksin omassa kuplassaan, vaan tarvitsee yhteistyötaitoa ja kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa.