20.04.2017

Mari Pohjola

Mari Pohjola

kansainvälisten asioiden suunnittelija

Laurea-ammattikorkeakoulu

 


"
Kulttuurienvälistä ja kansainvälistä osaamista tarvitaan työelämässä oikeastaan alalla kuin alalla, joten siihen kannattaa panostaa vaikka ura kansainvälisten asioiden parissa korkeakoulutuksessa ei olisikaan tähtäimessä."

 

Mikä on koulutuksesi?
Opiskelin Jyväskylän yliopistossa vuosina 2002-2008 pääaineenani englannin kieli. Sivuaineitani olivat Intercultural Communication -perusopinnot, Basic Business Studies -perusopinnot, markkinoinnin aineopinnot, espanjan perusopinnot sekä puheviestinnän perus- ja aineopinnot. Olin opintojeni aikana aktiivisesti mukana Jyväskylän yliopiston opiskelijatoiminnassa. Olin jäsenenä oman pääaineeni ainejärjestössä Magna Cartassa sekä ylioppilaskunnan kansainvälisessä valiokunnassa. Toimin myös tuutorina sekä suomalaisille että ulkomaalaisille opiskelijoille. Yksi opiskeluaikani hienoimmista muistoista on opiskelijavaihdossa Madridissa vietetty lukuvuosi.

Miten päädyit työhösi?
Pääsin opintojeni aikana myös kesäharjoittelijaksi Jyväskylän yliopiston kansainvälisiin palveluihin, joka olikin urani kannalta hyvin ratkaisevaa. Ymmärsin harjoittelussa, että tällaista voi tosiaan tehdä myös työkseen: mahdollistaa muille niitä kansainvälistymiskokemuksia, joista itse olin päässyt opintojeni aikana osalliseksi! Oli hienoa huomata, että voisin ehkä tulevaisuudessa saada alalta opintojani vastaavaa työtä. Harjoittelujakso kansainvälisissä palveluissa auttoi saamaan ensimmäisen työpaikkani kansainvälisten asioiden koordinaattorina Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnassa, jossa aloitin jo hieman ennen valmistumistani. Työskentelin IT-tiedekunnassa yhden lukuvuoden, jonka jälkeen siirryin nykyiseen työpaikkaani.

Millaisia työtehtäväsi ovat ja millaista osaamista työtehtävässä tarvitaan?
Työskentelen tällä hetkellä Laurea-ammattikorkeakoulun kansainvälistymispalveluissa kansainvälisten asioiden suunnittelijana. Työkieleni on pääasiallisesti englanti, sillä tiimi jossa työskentelen, on jo itsessään monikulttuurinen, ja tietenkin myös työtehtävieni vuoksi olen tekemisissä eri maista tulevien ihmisten kanssa. Työni sisältää hallinnollista työtä sekä henkilökunnan ja opiskelijoiden neuvontaa kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa, pääsääntöisesti vaihtoon lähtemiseen ja saapumiseen liittyen. Lisäksi teen työssäni paljon suunnittelu- ja kehitystyötä korkeakoulun kansainvälistymisen edistämiseksi.

Käytännössä tämä kaikki tarkoittaa mm. sähköpostikirjeenvaihtoa, internet- ja intrasivujen päivittämistä, kokouksia, matkustamista Suomessa ja ulkomailla (esim. partnerivierailut, seminaarit, konferenssit), tapahtumien järjestämistä (erilaiset orientaatiot, infotilaisuudet, seminaarit sekä suomalaiselle että kansainväliselle yleisölle), sähköisten järjestelmien hallintaa (esim. vaihtojen raportoinnissa, hakemuksissa, sopimuksissa), yhteistyötä sekä toiminnan suunnittelua ja kehittämistä oman korkeakoulun sisällä sekä kansallisesti ja kansainvälisesti toisten korkeakoulujen ja muiden tahojen kanssa. Työhöni kuuluu myös kansainvälistymispalveluiden harjoittelijan ohjaaminen sekä jonkin verran käännöstöiden koordinointia ja itse käännösten tekemistä ja tarkistamista.

Työssäni tarvitaan erinomaista englannin kielen taitoa (sekä suullinen että kirjallinen), monikulttuurisuustaitoja, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä hallita suurta määrää tietoa ja laajoja kokonaisuuksia, kykyä keskittyä olennaiseen, suunnittelu- ja kehittämistaitoja sekä ohjaamisosaamista.

Vinkkejä tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?
Oma kansainvälinen kokemus esimerkiksi opintojen aikana antaa hyvän pohjan näissä tehtävissä toimimiseen, joten vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille kannattaa ehdottomasti lähteä! Kulttuurienvälistä ja kansainvälistä osaamista tarvitaan työelämässä oikeastaan alalla kuin alalla, joten siihen kannattaa panostaa vaikka ura kansainvälisten asioiden parissa korkeakoulutuksessa ei olisikaan tähtäimessä. Myös erilaisia kotikansainvälistymisen muotoja kannattaa hyödyntää opintojen aikana, erityisesti jos ulkomaille lähteminen ei ole mahdollista. Yleensäkin aktiivisuus opiskeluaikana esimerkiksi tuutoroinnissa sekä erilaisissa järjestöissä ja ryhmissä auttaa etenkin työuran alussa. Kielitaitoon kannattaa myös panostaa, aina.