20.04.2017

Sanna Virta

Julkaistu 03/2014

Esittelyssä maaliskuun kuukauden alumni:

 

Sanna Virta

pääsihteeri

Lahden Runomaraton

"Järjestö- ja yhdistystehtävissä tarvitaan
monipuolista ja monialaista osaamista.
Kokemus tapahtumien järjestämisestä, it-taidot ja
sopeutumiskyky ovat hyödyksi."

 

Mikä on koulutuksesi? Milloin valmistuit?
Opiskelin pääaineena ranskaa ja sivuaineina yhteisöviestintää (aineopinnot) sekä yleistä kirjallisuutta. Opiskelujen aikana vietin kevätlukukauden 2006 opiskelijavaihdossa Ranskassa Bordeaux’ssa, ja valmistuin keväällä 2009. Opintojeni aikana olin aktiivisesti mukana ranskan ainejärjestö Asterixin toiminnassa ja osallistuin ainejärjestön lehden toimittamiseen mm. päätoimittajan roolissa. Lisäksi toimin aktiivisesti YK:ssa eli Yhdistyneissä Kielten lukijoissa.

Mille työnantajalle työskentelet?
Työskentelen pääsihteerinä Lahden Runomaraton ry:ssä, joka on Lahdessa toimiva yhdistys tehtävänään edistää suomalaista runoutta ja sanataidetta. Työskentelen yhdistyksessä osa-aikaisella (50 %) sopimuksella. Lisäksi opetan Lahden seudun kansalaisopistossa ranskan kursseja iltaopetuksena. Runomaratonin työstä on poikinut myös sihteerin tehtävät Lahden kansainvälisessä kirjailijakokouksessa, joka pidetään joka toinen vuosi.

Miten päädyit nykyiseen työhösi?
Olin valmistumiseni jälkeen kolme vuotta kotona lasten kanssa äitiys- ja hoitovapaalla. Aloitin Lahden Runomaratonilla 2012 joulukuussa, ja sain paikan yleisen haun kautta eli paikka oli ihan julkisesti haettavissa. Tehtävään valittavalta toivottiin kansainvälistä kokemusta ja kielitaitoa, mutta uskon, että kirjallisuus- ja viestintäopintoni vaikuttivat huomattavasti enemmän valintaani. Suuntauduin myös ranskan opinnoissani kirjallisuuteen silloisen opetussuunnitelman moduulien myötä. Kirjallisuus on kiinnostanut minua aina, joten olen seurannut omaa kiinnostustani töitä etsiessäni. Voisikin sanoa, että olen työllistynyt pääasiassa sivuaineideni kautta.

Esimerkki tyypillisestä työpäivästä ja mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?
Pääsihteerin työ pienessä järjestössä on todella vaihtelevaa - teen oikeastaan kaikkea, mitä tarvitaan. Järjestämme sekä paikallisesti että valtakunnan tasolla useita erilaisia tapahtumia, runokilpailuja, ja julkaisemme runokilpailujen antia runokirjoina. Työtehtäväni sisältävätkin mm. viestintää, koordinointia, markkinointia, internetsivujen päivitystä ja kirjojen toimitustyötä. Tässä työssä yhteisöviestinnän opinnoista on ollut eniten hyötyä, mutta myös kirjallisuuden opinnot ovat auttaneet tehtäväkentän haltuunotossa.

Vinkkejä tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?
Kulttuuriyhdistykset ovat usein aika pieniä, joten niissä tarvitaan monipuolista ja monialaista osaamista. Hyötyä voi olla esimerkiksi harjoittelusta, jossa on päässyt järjestämään tapahtumia. Tarvitaan myös it-taitoja, sopeutumiskykyä sekä valmiutta oppia uutta. Opintojen aikana kannattaa miettiä sivuaineita: millä tavoin kielen asiantuntija voi laajentaa omaa osaamistaan. Kansainvälisen kokemuksen ja osaamisen tärkeyttä voi tuskin myöskään liikaa korostaa. Silti kannattaa seurata omia kiinnostuksen kohteitaan ja olla avoin sen suhteen, mistä kieliasiantuntijalle voi löytyä töitä. Järjestötehtävissä työsuhteet ovat usein määräaikaisia, joten on myös siedettävä epävarmuutta.