14.02.2018

Sari Mäkikangas

Julkaistu 11/2014

Sari Mäkikangas

Koulutussuunnittelija

Jyväskylän yliopisto,
kieli- ja viestintätieteiden laitos

 

”Tutkinto kielistä on antanut minulle
hyvät valmiudet toimia monikulttuurisessa ja 
kansainvälisessä työelämässä.”


Mikä on koulutuksesi?

Opiskelin Jyväskylän yliopistossa pääaineenani venäjän kieli ja kulttuuri, aloitin suoraan lukion jälkeen vuonna 1999 ja valmistuin maisteriksi vuonna 2005. Sivuaineina opiskelin ruotsin kieltä, opettajan pedagogiset opinnot sekä soveltavan kielentutkimuksen keskuksen (SOLKI:n) kielen opettamisen ja oppimisen teknologian opinnot. Opiskeluni aikana olin kieliharjoittelussa Pietarissa syksyllä 2000 ja Tromssassa kesällä 2005. Täydensin vielä maisterin tutkintoani yhteisöviestinnän opinnoilla, ja tällä hetkellä teen toista maisterin tutkintoani ohjausalan maisteriohjelmaan. Käytännössä se sisältää kasvatustieteiden syventävät opinnot, joissa erikoistutaan ohjaukseen, sekä opinto-ohjaajan pätevyyden tuottavat opinnot. 

Mille työnantajalle työskentelet ja mitä työnkuvasi sisältää?
Olen työskennellyt Jyväskylän yliopistossa viestintätieteiden oppiaineiden koulutussuunnittelijana (entinen nimike amanuenssi) tammikuusta 2008 lähtien. Toimenkuvaani kuuluvat muun muassa opiskelijoiden opinto-ohjaus ja -neuvonta, erilaiset viestintätehtävät, opiskelijavalintojen valmistelu- ja järjestelytehtävät ja hakijoiden neuvonta sekä monenlaiset opintohallinnon ja muut laitoksen toiminnan tukemiseen liittyvät tehtävät. 

Miten päädyit nykyiseen työhösi ja missä työskentelit tätä ennen?
Aloitin yliopistolla osa-aikaisena venäjän kielen amanuenssina. Ehdin toimia myös humanistisen tiedekunnan suunnittelijana sekä ruotsin kielen tuntiopettajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa noin puolentoista vuoden ajan vuosina 2006–2007. Loppuvuodesta 2007 sain viestintätieteiden laitoksen amanuenssin sijaisuuden ja lopulta vakituisen työsuhteen.

Esimerkki tyypillisestä työpäivästä ja mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?

Työpäiväni ovat vaihtelevia ja ajoittain melko hektisiäkin. Toki on myös säännöllisesti toistuvia tehtäviä, joista osaan liittyvät tietyt aikataulut sekä erilaisia tapaamisia ja kokouksia. Pyrin pitämään työhuoneellani ”avoimet ovet” aina kun vain mahdollista, jotta opiskelijoiden ja henkilökunnan olisi vaivatonta hoitaa asioitaan kanssani.  Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella on ulkomaalaisia opiskelijoita ja henkilökuntaa, joten englannin kieltä käytän työssäni lähes päivittäin. Kielitaidon lisäksi koulutussuunnittelijan työssä tarvitaan ohjausosaamista, hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, kykyä hahmottaa ja hallita kokonaisuuksia, organisointi- ja koordinointitaitoja sekä tieto- ja viestintäteknistä osaamista.   

Vinkkejä tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?
Opettajan pedagogisia opintoja pidän erittäin hyödyllisinä ja niitä voisin suositella muillekin kuin opettajiksi tähtääville. Omalla kohdallani koen niiden kehittäneen esimerkiksi vuorovaikutus- ja ohjausosaamistani sekä esiintymisvarmuutta. Kasvatustieteellisten opintojen lisäksi suosittelisin kaikenlaisia tietoteknisiä sekä viestinnän opintoja. Yleisesti voisin sanoa, että tutkinto kielistä on antanut minulle hyvät valmiudet toimia monikulttuurisessa ja kansainvälisessä työelämässä.