03.11.2015

Sini Konivuori

Julkaistu 03/2013
  • Pääaine: englannin kieli

  • Sivuaineet: yhteiskuntapolitiikka, johtaminen, EU-opinnot, Intercultural Studies, North American Studies, matkailu

  • Tämänhetkinen työpaikka: Accenture

Sini opiskeli Jyväskylän yliopistossa vuosina 1994-2002 pääaineena englannin kieli. Sivuaineita kertyi yli tiedekuntarajojen – yhteiskuntapolitiikka, johtaminen, EU-opinnot, intercultural studies, North American studies, matkailu. Gradun aiheena Sinillä oli suomalaisten ekspatriaattien kielellinen ja muu sopeutuminen Iso-Britanniaan. Graduunsa Sini haastatteli UPM:n työntekijöitä ja heidän puolisoitaan. Valmistumisen jälkeen hän on täydentänyt vielä mm. johtamisen opintojaan.

Ennen valmistumista Sini työskenteli vajaan vuoden osa-aikaisena koulutussuunnittelijana Jyväskylän Yliopiston omistamassa UniServices -yrityksessä yliopiston kansainvälistymistä tukevissa tehtävissä. Valmistumisen jälkeen Sini sai koulutussuunnittelijan paikan Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitokselta kulttuurienvälisen viestinnän oppiaineesta. Tuossa työssä Sini oli kolme vuotta. Hänen toimenkuvaansa kuului mm. opinto-ohjelman suunnittelu, kehittäminen ja koordinointi, opettaminen, opinto-ohjaus. Vuonna 2005 Sini lopetti työt yliopistolla ja vietti vuoden 2006 Bostonissa avomiehensä työkomennuksen vuoksi. Tuona vuonna hän ei ollut työelämässä, mutta suoritti etäopintoina Jyväskylän yliopiston Avoimeen aikuiskasvatuksen perusopinnot sekä paikan päällä Bostonissa puolipäiväiset johtamisen opinnot painopisteenä henkilöstön ja organisaation kehittäminen.

Vuodesta 2007 Sini on työskennellyt Accenturella. Accenture keskittyy ulkoistukseen, teknologiaan sekä konsultointiin. Sinin rooli Talent & Organization (Organisaatiot & Osaaminen) -konsulttina on pitänyt sisällään tehtäviä etenkin viestinnän, koulutuksen, muutoshallinnan ja osaamisen kehittämisen parissa. Koska sekä Sinin oma työnantaja että asiakasyritykset ovat kansainvälisiä, on työkielenä useimmiten englanti. Englannin kielen opinnoista sekä kouluttajakokemuksesta onkin ollut Sinille suuri etu nykyisissä työtehtävissään, joissa vaaditaan hyviä viestintä- ja esiintymistaitoja.