20.04.2017

Soila Patajoki

Julkaistu 06/2014

Soila Patajoki, FM

markkinointipäällikkö

it-yrityksessä

Lontoo, Iso-Britannia

 

"Työllistymisessäni opintojeni monialaisuus ja laajat opinnot
ovat olleet plussaa. Opintojen aikana itse asiassa epäilin,
miten tällaisilla ”sillisalaattiopinnoilla” voi työllistyä,
mutta näissä työpaikoissa kaikki opiskelemani on
loksahtanut kohdalleen."

 

 

* Mikä on koulutuksesi? Milloin valmistuit?
Opiskelin pääaineenani englantia. Aloitin opettajalinjalla sivuaineenani ranska, mutta ensimmäisen opetusharjoittelun jälkeen huomasin, että opettaminen ei olekaan minun juttuni. Tämän jälkeen tein sivuaineina Intercultural Studies – ja Basic Business Studies -opintokokonaisuudet sekä perusopinnot informaatioteknologiasta. Lisäksi suoritin markkinoinnin aineopinnot. Opintojen aikana olin vaihdossa Kanadassa, jossa tein myöhemmin hyvin hyödylliseksi osoittautuneita kirjoittamisen kursseja mm. vaikuttavasta kirjoittamisesta.

Olin jonkin verran mukana myös englannin ainejärjestö Magna Cartan toiminnassa, ja sain sitä kautta kokemusta projektinhallinnasta ja tapahtumien järjestämisestä. Tein myös muutaman vuoden vapaaehtoistyötä AFS-järjestöllä ja osallistuin AFS:n markkinointityöryhmän toimintaan. Lisäksi tein opintojen ohella jonkin verran käännöshommia. Opinnot sain suurimmaksi osaksi pakettiin loppuvuodesta 2007, vaikkakin gradu valmistui vasta kesällä 2009.

* Mille työnantajalle työskentelet?
Työskentelen Lontoossa pienessä it-yrityksessä, joka toimii B2B-alalla valmistaen open source -ohjelmistoja mm. investointipankeille ja hedge-rahastoille. Toimin yrityksen markkinointipäällikkönä. Yritys on melko pieni (meitä on yhteensä 37 henkilöä) ja olen ainoa markkinoinnin parissa täysipäiväisesti työskentelevä henkilö. Työnkuvani sisältääkin kaikkea markkinointistrategian suunnittelusta käytännön markkinointitoimiin.

Englannin kielen opinnot ovat totta kai hyödyksi päivittäin. Yksi tämän hetken kuumimpia markkinointitrendejä on sisältömarkkinointi, joten kirjoitus- ja kielitaito on erittäin isossa roolissa. Työssäni kirjoitan paljon, esim. blogipostauksia ja white paper –dokumentteja. Moni yritys onkin viime aikoina palkannut markkinointitiimeihinsä journalisteja, sillä tarinankerronta koetaan tärkeäksi osaksi markkinointiviestintää.

* Miten päädyit nykyiseen työhösi?
Muutin vuonna 2007 Lontooseen ja löysin työpaikan sattumalta tuttujen kautta pienessä it-alan yrityksessä. Tehtävässä tarvittiin kielitaitoa, markkinointiosaamista ja it-taitoja. Työskentelin vuoden ajan administrative assistant –nimikkeellä ja tein kaikkea, mitä tarvittiin. Firman kasvaessa siirryin tekemään pelkästään markkinointia markkinointipäällikkönä. Työskentelin heillä tammikuuhun 2012 asti, jolloin siirryin nykyiseen markkinointipäällikön tehtävääni.

Työllistymisessäni opintojeni monialaisuus ja laajat opinnot ovat olleet plussaa. Opintojen aikana itse asiassa epäilin, miten tällaisilla ”sillisalaattiopinnoilla” voi työllistyä, mutta näissä työpaikoissa kaikki opiskelemani on loksahtanut kohdalleen.

* Esimerkki tyypillisestä työpäivästä ja mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?
Vaikkei tyypillistä työpäivää tässä työssä juurikaan voi sanoa olevan, työpäiväni sisältävät usein tapaamisia yhteistyökumppaneiden kanssa, tapahtumien ja erilaisten tehtävien koordinointia, kirjoittamista, digimarkkinointia sekä suunnittelu- ja hallinnollisia tehtäviä. Lisäksi meillä on sisäisiä tapaamisia teknisen osaston kanssa, kun suunnittelemme yhdessä markkinointikampanjoita.

Pienessä yrityksessä markkinoijan pitää ymmärtää perusasiat monesta eri markkinointiin liittyvästä osa-alueesta, mutta kaikessa ei välttämättä tarvitse olla ekspertti – projektinhallintataidot tulevat tarpeen esim. ulkoisen PR-toimiston ja web agencyn kanssa toimiessa. Tarvitaan siis laaja-alaista osaamista sekä halua oppia uutta ja kehittyä. Esimerkiksi digimarkkinointi on jatkuvasti kehittyvä ala, joten siitä joutuu ottamaan itse selvää ja kouluttautumaan pysyäkseen ajan hermolla. Startup-yrityksissä tärkeää on tietysti myös joustavuus ja tietynlainen ”thinking on your feet” –asennoituminen.

Työssäni on ollut eniten hyötyä englannin ja markkinoinnin opinnoista. Myös kulttuurienvälisen viestinnän opinnot ovat olleet hyödyksi - monikulttuurista osaamista tietysti nykyään tarvitaan työssä kuin työssä.

* Vinkkejä tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?
Suomessa usein tunnutaan ajateltavan liikaa, että tiettyyn ammattiin tarvitaan tietty tutkinto. Täällä tärkeämpää on hankittu osaaminen, olipa se mitä kautta tahansa, ja sen esiintuonti. Esimerkiksi jo pelkkä yliopisto-opiskelu antaa valtavan hyvät taidot kriittiseen ajatteluun, tiedonhakuun, ajatustensa esittämiseen ja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Pitää uskaltaa hakea itseä kiinnostavia tehtäviä ja tuoda omia taitojaan esille!

Jos haluaa digitaalisen markkinoinnin tehtäviin, on hyvä alkaa jo opiskeluaikana rakenta-maan omaa digitaalista profiiliaan. Mikäli haaveilee urasta kansainvälisessä yrityksessä tai ulkomailla, kannattaa kartuttaa omaa monikulttuurista osaamistaan. Mutta ennen kaikkea kannattaa mennä sen mukaan, mikä kiinnostaa. Kuten yritysgurut sanovat, työhön pitää olla palavaa intoa, passion!


Soilan lukuvinkki: Why every tech company needs an English major?