20.04.2017

Taina Ruottinen

Taina Ruottinen

Sanataika ky

Kielipalvelualan yrittäjä

 


"
Kieliasuntarkistus ja kustannustoimitus on työtä ”tekstin sisällä”, uppoutumista käsillä olevaan tekstiin ja aihepiiriin. Työssä tarvitaan suurta kiinnostusta itse kielityöhön, kielen ilmiöihin ja ilmaisutapojen hiomiseen."

 

Mikä on koulutuksesi?
Pääaineeni oli suomen kieli, johon minulla on aina ollut ja on edelleenkin intohimoinen suhde. Tutkintooni kuului lisäksi opintoja puheviestinnästä, historiasta, kirjallisuudesta, yhteiskuntapolitiikasta ja kasvatustieteestä. 


Mille työnantajalle työskentelet ja mitä tehtävänkuvasi sisältää?
Olen yrittäjä. Yritykseni Sanataika ky:n toimialaan kuuluvat (suomenkielisten tekstien) kielentarkistuspalvelut, käsikirjoitusten toimittaminen sekä kielikoulutus. Pääosa kieliasuntarkistukseen tulevista teksteistä on vankkaa virkakieltä tai tutkimuskieltä, ja niissä on yleensä runsaasti yksinkertaistamisen ja selkeyttämisen tarvetta. Toimitettavana on ollut eritasoisia käsikirjoituksia: harrastajamaisesti kirjoitetuista asiateksteistä suurten työryhmien raportteihin. Asiakkaina on monia julkisyhteisöjä (esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän ja Helsingin yliopisto, Niilo Mäki Instituutti) ja järjestöjä (mm. Työtehoseura, Kuuloliitto, Kansalaisfoorumi).

 
Miten päädyit nykyiseen työhösi?
Työskentelin opintojen aikana freelance-kieliasuntarkistajana muutamassa kustantamossa ja tein vuoden pestin kustannustoimittajana. Tuona aikana loin muutamia suhteita, joilla sain yritystoimintani käyntiin jo ennen valmistumistani. Ensimmäinen iso asiakas oli Opetushallitus. Työn laatu ja hyvin toiminut yhteistyö vanhojen asiakkaiden kanssa auttoivat yrittäjää eteenpäin.

 
Mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?
Kieliasuntarkistus ja kustannustoimitus on työtä ”tekstin sisällä”, uppoutumista käsillä olevaan tekstiin ja aihepiiriin. Työssä tarvitaan suurta kiinnostusta itse kielityöhön, kielen ilmiöihin ja ilmaisutapojen hiomiseen. Uusia taitovaatimuksia tuovat uudet asiakkaat, tekstien vaihtelevat aiheet ja muokkaustarpeen määrä.

Yrittäjän pitää pystyä myös markkinoimaan yrityksensä palveluita, ottamaan yhteyttä uusiin asiakkaisiin ja pitämään yllä yhteistyösuhteita; tässä on erityisiä haasteita aikana, jolloin julkista taloutta kiristetään määrätietoisesti ja suomalainen yritystoiminta hiipuu. Tavanomaiset tietotekniset taidot riittävät, ja paperityöt hoitaa tilitoimisto.


Vinkkejä tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?
Yrittäjäksi ryhtymistä ei sinänsä kannata pelätä, jos mielessä on toimiala, jossa itse on tai voi jatkossa olla hyvä ja joka ei ole äärimmilleen kilpailtu. Ympärillä on hyvä olla tukiverkostoa. On kuitenkin pakko ottaa huomioon yleinen taloustilanne ja riski siitä, että hyvällekään palvelulle ei välttämättä löydy ostajia, joilla olisi rahaa. Tietoa ja apua yritystoiminnan aloittamiseen on tarjolla runsaasti,  mm. uusyrityskeskuksissa. Myös toisilta yrittäjiltä, yritysverkostoista, saa tukea ja neuvoja. Kielipalvelualalla yksin yrittäessä panostukseksi riittää usein tietokone ja toimiva nettiyhteys, joten aloituskustannukset eivät ole suuret.

Vaikkei olisikaan itse yrittäjä, on syytä ymmärtää, millaista on yrittäjämäinen työnteko: jokaisen työntekijän täytyy pystyä tekemään työtä ja tulosta vähintään oman palkkansa verran ja mieluusti vähän ylikin, jotta työpaikan tarjoava yritys pysyy pystyssä ja kaikilla on työtä.