20.04.2017

Teija Avila

Teija Avila

Subscription & Support Renewals Representative

IBM Digital Sales Centre, Dublin

 

TeijaAvila.jpg

 

 

 

"Kieliaineiden lisäksi kannattaa hyödyntää yliopiston koko skaalaa ja käydä rohkeasti tutustumassa muidenkin tiedekuntien ainevalikoimaan. Tutkinnon varsinaisella koostumuksella ei kuitenkaan ollut omalla kohdallani niin väliä, tärkeämpänä pidin hankittua kansainvälistä kokemusta.

Hyvä kielitaito, rohkeus käyttää vieraita kieliä ja luovia monikulttuurisessa ympäristössä ovat kansainvälistyvässä työelämässä ensiarvoisen tärkeitä taitoja."

Mikä on koulutuksesi?
Tulin Jyväskylän yliopistoon suoraan lukiosta vuonna 2007 opiskelemaan romaanista filologiaa, sivuaineina italian ja ruotsin kieliä. Maisterivaiheessa sivuaineikseni valikoitui kielten lisäksi myös palveluliiketoiminta ja yhteiskuntapolitiikka. Yhteiskunta-alan opinnot alkoivatkin kiinnostaa sen verran, että halusin suorittaa toisenkin maisterintutkinnon englanninkielisessä Development & International Cooperation –ohjelmassa. Filosofian maisteriksi valmistuin vuonna 2012 ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 2014.

Opintojen ohella toimin myös Erasmus Student Network -järjestön aktiivijäsenenä suunnittelemassa aktiviteetteja vaihto-opiskelijoille, ja yhden lukukauden toimin myös kansainvälisenä tutorina. Opiskeluaikani vietin siis varsin kansainvälisessä ilmapiirissä.

Missä työskentelit ennen nykyistä työtäsi ja miten päädyit nykyiseen työhösi?
Opiskeluaikanani olin useassa eri kesätyössä ja harjoittelussa. Kesän 2012 toimin korkeakouluharjoittelussa Pariisissa Suomen suurlähetystössä ja kesän 2013 avustusjärjestössä Tansaniassa. Toisen graduni kirjoittamisen aikaan halusin lisää kansainvälistä kokemusta, ja syksyllä 2013 päätin lähteä kokeilemaan onneani Dubliniin. Gradun kirjoittamisen ohella toimin teknisenä tukena puhelinpalvelukeskuksessa. Valmistuttuani sain työpaikan IBM:ltä ensin hallinnollisena avustajana, ja kesästä 2015 lähtien olen ollut nykyisessä tehtävässäni myynnin puolella.Työpaikan saamisessa oli suurena apuna monipuolinen kielitaitoni ja kansainvälinen kokemukseni.

Mille työnantajalle työskentelet ja mitä tehtävänkuvasi sisältää?Nykyisin työskentelen IBM Digital Sales Centrellä Euroopan myynnin keskuksessa Dublinissa, Irlannissa. Työskentelen Pohjoismaiden tiimissä, ja työnkuvaani kuuluu muun muassa account management, eli asiakasuhteista vastaaminen, hintaneuvottelut ja erilaiset hallinnolliset tehtävät. Olen lisäksi tiimini digitaalisen strategian vastuuhenkilö. Tehtäväni myötä koordinoin ja ohjeistan tiimiäni sosiaalisen median käytössä.

Esimerkki tyypillisestä työpäivästä ja mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?
Työni on varsin hektistä erityisesti vuosikvartaalien lopussa. Työpäiväni alkaa yleensä jo aamuseitsemän jälkeen sähköposteja lukemalla. Työpäiväni päättyy yleensä neljän aikoihin, mutta kiireisimpään aikaan työpäivät venyvät iltaan asti. Toisina päivinä vietän enemmän aikaa puhelimessa, kun taas toisinaan koko päivä menee hallinnollisten ongelmien ratkaisuun. Usein näissä ongelmissa tarvitsen eri osastojen apua, ja parhaimmillaan keskustelen samaan aikaan eri tiimien kanssa Euroopassa, Amerikoissa ja Aasiassa. Kansainväliset kontaktit ovatkin mielestäni yksi parhaimmista puolista työssäni.

Vaikka olin jo lukioajoista lähtien matematiikkaa ja numeroita karsastanut humanisti, jonka ei ikinä pitänyt päätyä kaupan alalle, olen huomannut, että ei numeroiden pyöritys niin kamalaa olekaan. Vaikka käytänkin työssäni paljon exceliä, erityisen tärkeitä ovat viestintä- ja neuvottelutaidot. 

Vinkkejä tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?
Kieliaineiden lisäksi kannattaa hyödyntää yliopiston koko skaalaa ja käydä rohkeasti tutustumassa muidenkin tiedekuntien ainevalikoimaan. Tutkinnon varsinaisella koostumuksella ei kuitenkaan ollut omalla kohdallani niin väliä, tärkeämpänä pidin hankittua kansainvälistä kokemusta.

Hyvä kielitaito, rohkeus käyttää vieraita kieliä ja luovia monikulttuurisessa ympäristössä ovat kansainvälistyvässä työelämässä ensiarvoisen tärkeitä taitoja. Jos tähtää kansainväliselle alalle, kannattaa jo opiskeluaikana mennä mukaan vaihto-opiskelijatoimintaan ja mennä itsekin opiskelijavaihtoon ja työharjoitteluun ulkomaille. Näin ulkomaille muutto ei tunnu niin isolta hypyltä tuntemattomaan, vaan pikemminkin tilaisuutena laajentaa omia mahdollisuuksiaan.