05.06.2017

Tuija Mäyrä-Takkunen

Tuija Mäyrä-Takkunen

Location HR Manager & Country HR Manager
Parker Hannifin

 "Erityisen kannattavaa on myös löytää yhteistyötaho – organisaatio tai yritys – jolle voisi laatia oman opinnäytetyönsä valmistumisvaiheessa. Opiskelijat pääsevät parhaimmillaan toteuttamaan yritystenkin mittakaavassa laajoja projekteja, joilla on välitön vaikutus käytäntöön – ja näin hankkimaan omat kannuksensa tulevaisuuden työympäristössä :)"

 

Mikä on koulutuksesi?

Olen itse asiassa kouluttautunut aika lailla. Minulla on AMK:sta tradenomin tutkinto englanninkieliseltä linjalta ja lisäksi olen suorittanut tutkinnot sekä kielten laitokselle että kauppakorkeakoulun puolelle. Kielten laitoksessa opiskelin englantia, ruotsia, saksaa sekä kulttuurienvälistä viestintää.  Ongelma, johon törmäsin, oli, että en halunnut opettajaksi, mutta en oikein tiennyt, mitä muuta voisin tehdä. Siksi hakeuduin kauppakorkean puolelle, jossa opiskelin johtamista, markkinointia ja henkilöstöjohtamista. Osana AMK-tutkintoa  olen suorittanut myös työharjoittelun yrityssektorille.

Mille työnantajalle työskentelet ja mitä tehtävänkuvasi sisältää?

Työnantajani on Parker Hannifin ja aloitin työskentelyn yrityksen Tampereen toimipisteessä Location HR Managerina syksyllä 2014. Sittemmin olen saanut lisähaasteita Country HR Managerin roolissa, vastaten HR-toimintojen yhtenäisyydestä Suomen toimipisteiden osalta.

Parkerilla on toimintaa ja toimipisteitä maailmanlaajuisesti ja linkitymme päivittäisellä tasolla osaksi kansainvälistä toimintaa. Oma tehtävänkuvani HR-toiminnossa on laaja, sillä olen ainoa, joka Tampereen yksikössä hoitaa henkilöstöhallintoasioita. Käytännössä toimenkuvani ulottuukin HR-assistentin ja asiantuntijan tehtävistä aina HR-päällikön strategisiin tehtäviin saakka. Vastaan mm. työsopimusten laatimisesta, työehtosopimusten tulkinnasta, rekrytoinneista, perehdyttämisestä, henkilöstökyselyistä, toimenkuvaus- ja osaamisenkartoitusprosesseista, talent management- ja seuraajasuunnittelusta, kompensaatio- ja palkkahallinnon asioista, henkilöstösuunnitelmien laatimisesta sekä mm. eurooppalaisten HR-linjausten jalkauttamisesta Suomen lainsäädäntöön sopien. HR-toimissani olen tekemisissä myös esimiesten ja johtoryhmien tukemisen, luottamusmiesyhteistyön sekä erilaisten yhteistoimintaprosessien kanssa. Jopa auditoinnit ja HR-toimintoihin liittyvien teknisten it-järjestelmien tukeminen ja rakentaminen kuuluvat tavalla tai toisella työnkuvaan. Työ on siis todella moninainen kokonaisuus henkilöstöasioita, taloutta, tekniikkaa, kieliä jne.

Lähes kaikki yrityksemme työtehtävät ovat kansainvälisesti haettavissa, joten Parkerille tulee ulkomailtakin työntekijöitä, joka on otettava huomioon rekrytoinneissa ja HR-asioiden hoidossa. Monikansallisuus näkyy tietysti myös muissakin arkipäivän tilanteissa puhelinpalavereista yhteisiin webinaareihin, netissä tapahtuvaan projektityöskentelyyn jne.

Miten päädyit nykyiseen työhösi?

Opiskeluaikoina olin kesätöissä elektroniikka-mekaniikka-alan komponenttivalmistajalla palkanlaskijana. Ensimmäinen työpaikkani valmistumisenjälkeen oli HR-assistenttina ALSO Finland Oy:ssä, jossa etenin myöhemmin HR-asiantuntijaksi. Nykyiseen työhöni  hain julkisessa haussa ja hakuprosessiin sisältyi mm. soveltuvuustestaus ulkopuolisen rekrytointikumppanin toimesta. Tehtävään pääsemisessä saksan kielen taito oli varmasti plussaa, sillä yksi esimiehistäni on Saksassa, joten puhelinpalaverit saksaksi ovat arkipäivää.

Esimerkki tyypillisestä työpäivästä ja mitä osaamista nykyisessä työssäsi tarvitaan?

Tässä työssä saa olla ihmisten kanssa tekemisissä ja jokainen päivä on erilainen. Käytän päivittäin myös kieliä, lähinnä saksaa ja englantia. Kalenterissa on vaihtelevasti esimerkiksi palkkahallinnon projekteja, intranet-sivujen kehitysprojektiin liittyviä palavereita, tapaamisia työterveyshuollon edustajien kanssa, juttutuokioita työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa ajankohtaisiin asioihin liittyen, esimiesvalmennuskokonaisuuden suunnittelutyötä.. Pöydällä on siis monta asiaa yhtä aikaa. Henkilöstöhallinnon asioiden lisäksi tarvitaankin myös mm. kielien ja kulttuurin sekä IT- ja juridiikka-alan osaamista erilaisten tehtävien hoitamista varten.

Vinkkejä tähän tai tämänkaltaiseen työhön haluaville?

Voisi jopa kärjistää, että silloin kun muilla työt vähenevät, niin HR-puolella ne yleensä vain lisääntyvät. Suhdannevaihteluissakin tällä alalla siis riittää hyvin töitä. Kansainvälisissä yrityksissä on tilaa kieli-ihmisille, varsinkin HR-/viestintä -saralla. Humanistitausta on todella hyvä tälle alalle, ja sen lisäksi hyötyä on taloustieteiden (erityisesti laskentatoimen), liiketoiminnan, matematiikan ja/tai psykologian tai aikuiskasvatustieteen opinnoista. IT-taidot ovat aina plussaa, sillä HR-alalla käytetään useita järjestelmiä, jotka kehittyvät koko ajan: on siis jatkuvasti opittava uutta ja kyettävä opastamaa uusien järjestelmien käytössä muita työntekijöitä. Sanoisin, että kaikesta työkokemuksesta ihmisten kanssa on apua (esim. asiakaspalvelutilanteet), jotta osaa kohdata hankalia ja tunnepitoisiakin tilanteita, ja tarjota ratkaisuvaihtoehtoja niiden osalta. Kouluttajakokemus muodossa tai toisessa auttaa varmasti myös.  Tällä alalla myös joutuu jatkuvasti kouluttautumaan itse, ja siksi työhaastattelussa kysytäänkin usein, miten paljon haluaa opetella uutta. Tärkein asia kuitenkin on pohtia etukenossa sitä, mikä on se oma erikoisosaamisalue ja mitä tuo tullessaan taloon HR-toimintoon hakiessaan. Vaikka itse tulin alalle palkanlaskennan kautta, moni muu tulee alalle mm. henkilöstörekrytoinnin kautta.  Suosittelen kokeilemaan myös työharjoittelua opintojen aikana: sitä kautta voi verkostoitua tulevaisuuden työuran kannalta tärkeiden tahojen kanssa. Erityisen kannattavaa on myös löytää yhteistyötaho – organisaatio tai yritys – jolle voisi laatia oman opinnäytetyönsä valmistumisvaiheessa. Opiskelijat pääsevät parhaimmillaan toteuttamaan yritystenkin mittakaavassa laajoja projekteja, joilla on välitön vaikutus käytäntöön – ja näin hankkimaan omat kannuksensa tulevaisuuden työympäristössä :)