29.07.2015

Minna

Julkaistu 02/2008
  • Nimi: Minna
  • Pääaine: Englanti
  • Sivuaineet: Romaaninen filologia, italia, Gaelic Studies-opintokokonaisuus sekä hajakursseja mm. journalistiikasta ja espanjasta.
  • Valmistumisvuosi: 2002
  • Nykyinen työtehtävä ja työnantaja: Projektipäällikkö, Jykes Oy

Opinnot

Minna valitsi englannin pääaineekseen, koska se oli aina ollut hänelle helppoa ja koska hän piti muutenkin kielistä. Alussa hän harkitsi vielä opettajaksi tulemista. Opintojen aikana hän oli kielitieteen lautakunnan jäsen, mikä osoittautui hyväksi luottamustehtäväreferenssiksi myöhemmin työnhaussa. Hän toimi myös aktiivisesti englannin ainejärjestö Magna Cartassa.

Opintoja Minna valitsi ”go with the flow”- periaatteella, jota hän on myöhemminkin työurallaan noudattanut. Yhdessä vaiheessa Minna jo turhautui opintoihin, koska niistä ei tuntunut jäävän mitään käteen. Myöhemmin hän on kuitenkin huomannut, että yliopistossa oppi itsekuria, ajanhallintaa, tiedonhankintaa, sosiaalisessa ympäristössä toimimista, valmiutta käyttää kieltä, asioiden jäsentelyä ja tekstin tuottamista. Varsinkin Skotlannissa vaihdossa ollessaan hän oppi lukemaan suuria määriä tieteellistä tekstiä englanniksi ja kirjoittamaan esseitä. Käytännön asioihin ja työnhakuun opinnot eivät valmistaneet. Minna suoritti EU-asiantuntijaksi valmistavan kokonaisuuden aikuiskoulutuskeskuksessa, mikä sisälsi yliopisto-opintoja enemmän käytäntöä ja mm. projektinhallintaa. Tähän koulutukseen kuului myös harjoittelu, jonka Minna teki Aikuiskoulutuskeskusten liitossa Helsingissä. Siellä hän sai rauhassa ja kannustavassa ympäristössä opetella työntekoa ja esittää ”tyhmiäkin” kysymyksiä, mitä Minna pitää erittäin tärkeänä kokemuksena myöhempää työuraa ajatellen. Harjoittelu helpottikin hänestä eniten työelämään siirtymistä muun aikaisemman työkokemuksen ohella.

Aikaisempi työkokemus

Aikuiskoulutuskeskuksen harjoittelu poiki myös ensimmäisen työpaikan projektisihteerinä. Gradu valmistui työn ohella. Aikaisemmin hän oli myös opettanut sijaisena sekä tehnyt kesätöitä mm. trukkikuskina, jona hän oli työskennellyt myös yhden vuoden ennen yliopistoon tuloaan. Valmistumisen jälkeen Minna oli markkinointisuunnittelijana sekä englannin opettajana Kuopion aikuiskoulutuskeskuksessa. Sittemmin Minna on ollut projektipäällikkönä ja hankevastaavana useammissa eri paikoissa. Hän on toiminut myös teknologiansiirtopäällikkönä, mikä kertoo Minnan mielestä siitä, ettei missään nimessä kannata katsoa työpaikkailmoituksia liian kapean putken läpi, vaan olla ennakkoluuloton. Työllistymiseensä hänestä on eniten vaikuttanut se, että hän on sosiaalinen, reipas ja onnistunut olemaan yhteydessä oikeaan henkilöön oikeaan aikaan. Työllistymisen perusedellytys on tutkinto, toiseksi tärkeintä on olla oikeat kontaktit ja kun näillä pääsee työhaastatteluun, vaikuttaa se, mitä osaa ja millainen oma persoonallisuus on.

Nykyinen työ

Projektipäällikön työ sisältää monenlaista projektinhallintaan liittyvää, kuten raportointia, budjetointia, viestintää, tiedotusta, johtamista, organisoimista, kääntämistä, esiintymistä ja kouluttamista, jossa opettajankin opinnot olisivat eduksi. Tässä työssä pitää tuntea EU:n rahoituskäytänteitä ja yritysten liiketoimintaa. Kielitaito on ehdoton ja vuorovaikutustaitoja pitää löytyä. Perus ATK-taidot, kuten Power Pointin ja Excelin käyttö on hyvä hallita. Pätkätyön vuoksi pitää tottua epävarmuuteen.

Tulevaisuus

Projektityö on Minnasta toisaalta epämiellyttävää sen epävakauden vuoksi, mutta toisaalta sen myötä oppii myös tarttumaan uusiin haasteisiin nopeallakin aikataululla. Tulevaisuudessa häntä kiinnostaa yrityspuoli. Minnasta olisi mukava työskennellä kannustavassa työympäristössä kansainvälisessä kehittämistyössä. Motokseen Minna nimeää ”Eihän myö hättäännytä”.