09.05.2018

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Kieli- ja viestintätieteiden laitos on maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävä toimija omalla asiantuntijuusalueellaan. Laitos toimii aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa molemminpuolisia tavoitteita saavuttaen.

Yhteistyö toteutuu monin tavoin. Seuraavassa esimerkkejä yhteistyötoiminnastamme:

 • Tutkimusyhteistyö yritysten, julkisorganisaatioiden ja järjestöjen kanssa, esim.
  • tiimien ja työryhmien vuorovaikutuksen tutkimus
  • organisaatioiden sosiaalisen median käytön tutkimus
  • työyhteisöjen vuorovaikutuskäytänteiden tutkimus
  • journalismin uusien monimediaisten ja sosiaalisten muotojen tutkimus
 • Julkaisut sidosryhmille, ml. yleis- ja kansantajuiset artikkelit, esim. seuraavissa lehdissä: Kieli, koulutus ja yhteiskunta, Media & viestintä, Prologi, Suomen Lehdistö
 • Koulutusyhteistyö yritysten, julkisorganisaatioiden ja järjestöjen kanssa, esim.
  • opinnäytteet yhteistyökumppaneille
  •  harjoitteluyhteistyö
  • kurssityöt, opiskelijaprojektit
  • vierailuluennot laitoksen kursseilla
 • Opettajien täydennyskoulutus
 • Oppimateriaalien laatiminen
 • Koulutukset, asiantuntijaluennot, alustukset ja esitelmät
 • Kommentit ja haastattelut medialle
 • Konsultaatioyhteistyö viranomaisten kanssa, esim. opetushallitus, oikeusministeriö
 • Valtakunnallisiin kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin osallistuminen
 • Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, esim. mielipidekirjoitukset ja kolumnit
 • Jäsenyydet ja vastuuroolit eri tieteellisissä ja ammatillisissa toimikunnissa, ohjaus- ja työryhmissä, säätiöissä ja yhdistyksissä
 • Tapahtumien järjestäminen ja osallistuminen, esim.
 • Opiskelijarekrytointitoimet