18.08.2017

Opettajien täydennyskoulutus

2017-2018

KOULUTUS: Varhaista kielenoppimista kaikkialla - miten ja miksi -koulutus.
JÄRJESTÄJÄ: Kielikampus
RAHOITUS: Opetushallistus

"Koulutus jatkaa Kielikampuksen työtä uudenlaisten kielikäsitysten ja kielenoppimisen ajatusten parissa. Kielet eivät ole omissa lokeroissaan vaan kielet ja kielelliset ilmiöt ovat rinnakkaisia ja lomittaisia, ja monikielisyys on kaikkien meidän arkipäiväämme. Kieli ja sen oppiminen eivät ole kirjassa vaan ihmisten jokapäiväisessä toiminnassa ja kielen käytössä.

Kielenoppimisen varhentamista tukemalla kasvatetaan kielitietoisia ja sitä kautta kielitaitoisia oppijoita, ja Kielikampuksen uusi täydennyskoulutus tuo tähän vaativaan tehtävään opettajille eväitä."

2016-2017

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella tarjottiin lukuvuonna 2016-2017 kielten opettajiksi opiskelleille täydennyskoulutusta kahdella hieman erilaisella fokuksella.

  • Monessa kielessä monella tavalla - näkökulmia kielitietoiseen kielikoulutukseen -koulutus on tarkoitettu äidinkielen ja vieraan kielen opettajille luokka-asteesta riippumatta, kun taas
  • Toiminnallista monikielisyyttä ja kielitietoisen toimijuuden tukemista kasvokkain ja verkossa -koulutus on suunnattu alakoululaisten opettajille sekä opettajaopiskelijoille.

 Koulutuksista syntyi myös Toiminnallista monikielisyyttä-nettisivut, joilta löydät koulutuksen teemaan liittyviä tehtäviä, teoriaa, linkkejä ulkopuolisiin resursseihin sekä koulutusten aikana syntyneiden projektien raportteja.

Täydennyskoulutusta äidinkielen ja vieraan kielen opettajille

Kielikampus järjesti syksyllä 2016 täydennyskoulutusta äidinkielen ja vieraan kielen opettajille luokka-asteesta riippumatta. Monessa kielessä monella tavalla - näkökulmia kielitietoiseen kielikoulutukseen -hanke toteutettiin Opetushallituksen myöntämän rahoituksen avulla.

Koulutus antoi osallistujille tiiviin kielen ja viestinnän tutkimuksen viimeaikaisiin näkökulmiin ja tutkimustuloksiin perustuvan tietopaketin monikielisyydestä ja -kulttuurisuudesta sekä käytännön keinoja ja työtapoja monikielisessä ja -kulttuurisessa koulussa työskentelyyn. Lisäksi koulutus tarjosi tilaisuuden luoda uusia vertaisverkostoja.

Kouluttajina toimivat Kielikampuksen opettajat ja tutkijat. Koulutus toteutettiin yhden lukuvuoden mittaisena, ja siihen kuului neljä lähikoulutusjaksoa Jyväskylässä (pe 17-20, la 9-14).

Koulutuksen materiaaleista koottiin aiheeseen liittyviä tehtäviä sekä teoriaa Toiminnallista monikielisyyttä-nettisivuille. Sivuilta löydät myös koulutuksessa tehtyjen projektien raportit sekä linkkejä muualla oleviin resursseihin.

Lähijaksojen teemat ja ajat:

  • Monikielisyys ja -kulttuurisuus kielen opettajan arjessa 14.-15.10.2016
  • Monikielinen oppija koulussa 9.-10.12.2016
  • Informaalit oppimisympäristöt ja niiden hyödyntäminen 3.-4.2.2017
  • Monikielisen oppijan kielitaidon arviointi 7.-8.4.2017

Lähijaksojen välillä teemojen käytännön soveltamista omassa oppilaitoksessa.

Lisätietoja:
yliopistonlehtori Katja Mäntylä,
tai

 

Toiminnallista monikielisyyttä -koulutus alakoululaisten opettajille

Alakoululaisten opettajille sekä opettajaopiskelijoille suunnattu Toiminnallista monikielisyyttä ja kielitietoisen toimijuuden tukemista kasvokkain ja verkossa: työpajapäivät opettajille ja opettajaopiskelijoille -koulutuksessa keskityttiin kielten lokeroinnin sijaan monikielisyyden huomioimiseen ja kielellisten ilmiöiden tarkasteluun kielitietoista ajattelua kehittäen, yli oppiainerajojen. Kantavana ajatuksena olivat toiminnallisuus ja oppijan oma toimijuus. Koulutuksessa korostetaan oppijan aktiivista roolia sekä oppijan oman kielirepertuaarin tunnistamista, tunnustamista ja hyödyntämistä kielenoppimisessa. Koulutuksen järjestämiseen saatiin rahoitusta Koneen Säätiöltä.

Neljän työpajapäivän tuotokset koostettiin avoimeksi opettajien tieto- ja ideapaketiksi Toiminnallista monikielisyyttä-verkkosivuille. Sieltä voit löytää myös linkkejä muihin opetusresursseihin sekä koulutuksissa tehtyjen projektien raportteja.

Työpajojen teemat ovat:

  • Monikielisyys ja toiminnallisuus; 25.-26.11. 2016
  • Monikielisyys ja draama/taide; 20.1.-21.1.2017
  • Monikielisyys ja pelit ja leikit; 17.-18.3.2017
  • Monikielisyys ja digiloikka; 21.-22.4.2017

Lisätietoja:
yliopistonlehtori Katja Mäntylä, katja.mantyla@jyu.fi

tai