Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Mo­ni­puo­lis­ta ope­tus­ta ja huip­pu­tut­ki­mus­ta muut­tu­van yh­teis­kun­nan par­haak­si!
16.05.2019

Kieli- ja viestintätieteiden laitos tuottaa korkeatasoista tutkimusta ja tarjoaa laadukasta kieli- ja viestintätieteiden akateemista koulutusta.

Laitoksessa tutkitaan, millainen merkitys kielellä ja viestinnällä on yksilölle, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Monialaisella ja ajanmukaisella tutkimuksella vastataan nyky-yhteiskunnan haasteeseen ymmärtää ympäristömme monimuotoisia ja muuttuvia kieli- ja viestintämaisemia. Tutkimus ja koulutus nivoutuvat yhteen, ja opetuksen tavoitteena on taata opiskelijoille tulevaisuuden asiantuntijatehtävien edellyttämä kieli- ja viestintätieteellinen osaaminen. Laitos on myös aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. 

Tervetuloa osaajien joukkoon ja yhteistyöhön kanssamme!

     

Kielikampus 

ReCLaS