12.02.2018

Kutsu tutkimukseen: Kirjailijoiden kokemuksia yhteiskuntaluokasta ja sukupuolesta

Mistä on kysymys?

Kirjailijoiden työtä on kuvattu usein muiden taiteenalojen tapaan vapaaksi ja vapaamieliseksi ammatiksi. On ajateltu, että yksilöön ja hänen taustaansa – esimerkiksi sukupuoleen ja yhteiskuntaluokkaan – liittyvien tekijöiden sijaan ratkaisevassa asemassa ammatin harjoittamisen kannalta ovat kirjailijan kirjalliset ansiot ja taidot. Mutta onko asia sittenkään näin yksinkertainen?

Tutkin väitöskirjatutkimuksessani suomalaisten tai Suomessa työskentelevien kirjailijoiden kokemuksia sukupuolesta ja yhteiskuntaluokasta suhteessa kirjailijan työhön ja ammattiin. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, kokevatko kirjailijat näiden tekijöiden vaikuttavan heidän työ- ja toimintamahdollisuuksiinsa kirjailijana, ja jos kokevat, millaisin tavoin.

Tutkimuksen tekopaikka on kirjallisuuden oppiaine Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksessa. Tutkimusta ohjaavat kirjallisuuden professori Sanna Karkulehto ja kulttuuripolitiikan professori Miikka Pyykkönen. Nyt toteutettava aineistonkeruu on yksi osa tutkimuksen kokonaisaineistoa, joka koostuu lisäksi valmiista kirjailijahaastatteluista sekä myöhemmin toteutettavista haastatteluista tai ryhmäkeskusteluista.

Kuka voi osallistua tutkimukseen?

Tutkimukseen voi osallistua kuka tahansa vähintään yhden teoksen julkaissut ja itsensä kirjailijaksi määrittelevä henkilö. Tutkimukseen toivotaan osallistujiksi erilaisista taustoista tulevia ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia kirjailijoita.

Miten voin osallistua tutkimukseen ja kuinka paljon se vie aikaa?

Voit osallistua tutkimukseen ottamalla yhteyttä väitöskirjatutkija Taija Roihaan sähköpostitse (taija.roiha@jyu.fi) tai puhelimitse (+358 50 400 6786) maanantaihin 26.2.2018 mennessä. Yhteydenoton jälkeen sinulle toimitetaan lisätietoja ja ohjeita tutkimukseen osallistumisesta. Tämän jälkeen tutkimukseen osallistuvia pyydetään toimittamaan tutkijan käyttöön teksti, jossa he kertovat vapaamuotoisesti omista sukupuoleen ja yhteiskuntaluokkaan liittyvistä kokemuksistaan suhteessa kirjailijantyöhön tai kirjailijan ammattiin hakeutumiseen. Vastauksen laatiminen vie noin 20 minuuttia, mutta halutessasi voit käyttää siihen myös enemmän aikaa.

Mikäli olet kiinnostunut tutkimukseen osallistumisesta jollakin muulla tavalla (esim. haastattelu), voit ottaa yhteyttä tutkijaan.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja raportoidaan anonyymisti. Sähköiset vastaukset säilytetään salasanalla suojattuna yliopiston sisäisellä palvelimella, kirjalliset vastaukset tutkijan hallussa lukollisessa säilytystilassa.

Tutkimukseen toivotaan laajaa ja moninaista osallistujajoukkoa. Kirjailijoiden työtä sukupuolen ja yhteiskuntaluokan näkökulmasta lähestyvä tutkimus on ollut tähän asti vähäistä, joten tutkimukseen osallistumalla autat tuottamaan arvokasta tietoa kirjailijoiden työn olosuhteista, yhdenvertaisuudesta ja eriarvoisuudesta. Kaikenlaiset vastaukset ovat arvokkaita – voit osallistua tutkimukseen riippumatta siitä, miten suhtaudut tutkimuksen kohteena olevaan aiheeseen.

Annan mielelläni lisätietoja kaikissa tutkimuksen tekoon liittyvissä kysymyksissä.

Ystävällisin terveisin,

Taija Roiha, FM

Tohtorikoulutettava

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, kirjallisuuden oppiaine

Jyväskylän yliopisto

Sähköpostiosoite: taija.roiha@jyu.fi

Puhelinnumero: +358 50 400 6786